National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Statistical Modeling of the Risk Indicators in a Company
Rufer, Jiří ; Žák, Libor (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (advisor)
This thesis aims to analyze accounting and financial indicators using time series methods and interval regression analysis for Rudolf Jelínek, a.s. In this thesis are analyzed development trends of individual indicators. Based on the obtained data, the company deals with the risks of the company based on analyzes and their solutions.
Statistical Analysis of Risk Factors of a Company
Semchiv, Evgheni ; Šebestová, Monika (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (advisor)
This master`s thesis deals with the use of statistical and economic methods of analysis for evaluation of the financial situation of Heineken Czech Republic a.s. Company's economic indicators are subjected to regression analysis, interval regression analysis, and time series analysis. The proposal part contains a detailed evaluation of the results of the analyzes, evaluation of the financial risk factors and recommendations for improving the financial situation of the company.
Statistical Analysis of Risk Indicators of a Company
Procházka, Martin ; Jančíková, Kateřina (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (advisor)
This diploma thesis aims at analyzing accounting and financial indicators using time series, regression analysis and interval regression analysis of selected company VIDEN plus, a.s. The thesis analyzes the development trends of individual indicators, which are able to reveal the state of the company. Based on the data obtained, the issue of company risks arising from the analyzes and their correction is then addressed.
Text mining focused on clustering and fuzzy clustering methods
Zubková, Kateřina ; Karpíšek, Zdeněk (referee) ; Žák, Libor (advisor)
This thesis is focused on cluster analysis in the field of text mining and its application to real data. The aim of the thesis is to find suitable categories (clusters) in the transcribed calls recorded in the contact center of Česká pojišťovna a.s. by transferring these textual documents into the vector space using basic text mining methods and the implemented clustering algorithms. From the formal point of view, the thesis contains a description of preprocessing and representation of textual data, a description of several common clustering methods, cluster validation, and the application itself.
Statistical evaluation of large-scale data of waste colection problem
Šmídová, Zlata ; Karpíšek, Zdeněk (referee) ; Šomplák, Radovan (advisor)
The bachelor thesis deals with statistical evaluation of large-scale data of waste collection problem and with evaluation these data for the purpose of subsequent traffic optimization. Statistical tests were performed in Microsoft Excel and STATISTICA. After compiling the mathematical model, the processed data were uploaded to the SQLite database and to the General Algebraic Modeling System, which calculated the time spent on each section of the route. The results are important for dealing with traffic and logistics issues that many companies and companies are engaged in. This approach represents a new technique for creating boundary conditions in traffic tasks. The output is high quality input data for optimization in logistics.
Model with Weibull responses
Konečná, Tereza ; Karpíšek, Zdeněk (referee) ; Hübnerová, Zuzana (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá Weibullovými modely, přesněji dvouparametrickým Weibullovým rozdělením. Práce se zabývá odhady parametrů, a to čtyřmi variantami kvantilové metody, metodou maximální věrohodnosti a grafickou metodou Weibullova pravděpodobnostního grafu. Je uvedeno odvození odhadu parametrů pro jednovýběrovou analýzu rozptylu pro Weibullovo rozdělení. Jsou zde odvozeny vztahy pro model s konstantním parametrem alfa, s konstantním parametrem beta a s oběma konstantními parametry. Také jsou uvedeny testové statistiky pro rušivé parametry - skórový test, Waldův test a test založený na věrohodnostním poměru. V poslední kapitole je provedena aplikace jednotlivých představených metod. Srovnání metod je ukázáno pomocí grafů, histogramů a tabulek. Metody jsou naprogramovány v~softwaru R. Jejich funkčnost a vlastnosti jsme ověřili na dvou simulovaných souborech dat. Diplomová práce je zakončena příkladem tří simulovaných náhodných výběrů, na kterých byla provedena analýza pomocí zavedených metod.
Mathematical Programs for Dynamic Pricing - Demand Based Management
Hrabec, Dušan ; Karpíšek, Zdeněk (referee) ; Hoff, Arild (referee) ; Haugen, Kjetil Kare (advisor)
Tato disertační práce se zabývá vývojem, modelováním a analýzou poptávkově orientovaných úloh, které zahrnují marketingová, operační a logistická rozhodnutí. Úlohy jsou zvoleny tak, aby mohly být dále rozšířeny o koncept tzv. dynamického oceňování a jiných dynamických marketingových rozhodnutí. V práci jsou využity dvě základní poptávkově orientované úlohy: a) úloha kolportéra novin, která je zvolena pro její jednoduchou formu a která tak slouží jako nástroj pro ilustrativní ukázky rozhodovacích procesů v podobných typech úloh, a b) úloha návrhu dopravní sítě, kde jsou využity některé výsledky a znalosti získané při řešení úlohy kolportéra novin. Kolportér (či obecně maloobchodník) čelí náhodné poptávce, která může být postupně ovlivněna oceňováním, marketingovými (tj. reklamními) rozhodnutími a nakonec jejich kombinací. Poptávka obsahuje tedy náhodnou složku, která je pomocí přístupů stochastické optimalizace modelována ve specifickém tvaru (tj. aditivní či multiplikativní tvar). Závislost cena-poptávka je zachycena pomocí nelineární klesající poptávkové funkce, zatímco (vhodná) reklama vede ke zvýšení poptávky (běžně rostoucí s-křivka či konkávní funkce). Výsledky získané při řešení úlohy kolportéra novin s oceňováním jsou následně využity v úloze návrhu dopravní sítě. Tato stochastická úloha je modelována (reformulována) pomocí dvou přístupů stochastické optimalizace: wait-and-see přístup a here-and-now přístup. Jelikož tato implementace vede na lineární či nelineární celočíselnou (navíc scénářovou) úlohu, jsou v práci zmíněny taky výpočetní nástroje. Autor pro řešení používá (původní) tzv. hybridní algoritmus, což je kombinace heuristického (genetického) algoritmu a nástroje optimalizačního softwaru. Potenciální aplikace sestavených modelů, obzvláště v oblasti odpadového hospodářství, jsou diskutovány v závěrečné části disertační práce.
Estimates of Discrete Probability Distributions for Applications
Mašek, Jakub ; Lacinová, Veronika (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (advisor)
Master's thesis is focused on solution of the statistical problem to find a probability distribution of a discrete random variable on the basis of the observed data. These estimates are obtained by minimizing pseudo-quasinorm which is introduced here.The thesis further focuses on atributes of this pseudo-quasinorm. It also contains practical application of these methods.
MODERN TECHNOLOGIES IN WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING THE METAL ALLOYS
Mouralová, Kateřina ; Karpíšek, Zdeněk (referee) ; Pokorný, Peter (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
The dissertation is focused on streamlining production on wire electric discharge machine during cutting metal alloys, specifically low-alloy steel quality by CSN 41 4220. The first part contains a study of the current and modern technologies EDM wire cutting. The second part is focused on identifying key parameters to influence the WEDM process, a detailed analysis of the machined surfaces of samples and wire electrodes used for cutting. The result of this work was to explore the possibility, whether by performing planned experiment and subsequent evaluation in the future to determine exactly setting the key parameters influencing the process of WEDM.
Estimation of Discrete Probability Distribution and Bootstrap
Lacinová, Veronika ; Briš, Radim (referee) ; Vávra, František (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (advisor)
Doctoral thesis is focused on the unconventional methods of the discrete probability estimation of categorical quantity from its observed values. The gradient of quasinorm and so-called line estimation were emlopyed for these estimations. Bootstrap method was used for the improvement of accuracy. Theoretical results for selected quasinorms were illustrated on specific examples.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.