Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno
Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena ; Boček, Vít
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project.
Tanec v lexiku našich předků
Karlíková, Helena
Příspěvek se věnuje etymologické analýze některých českých slov, která pojmenovávají tanec.
Japanismy v české slovní zásobě
Karlíková, Helena
Cílem příspěvku je shromáždit většinu slov japonského původu v češtině a vysvětlit jejich původ. Jde o internacionalismy, které se do češtiny dostaly prostřednictvím moderních evropských jazyků.
Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics
Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena
The topic of the present volume is theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. The authors of the papers deal with theoretical issues of diachronic linguistics illustrated primarily by the Slavonic language data or with empirical questions of Slavonic diachronic liguistics leading to general theoretical conclusions.
Etymological research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno
Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2014, with the subtitle Etymological Research into Old Church Slavonic: from the Slavonic, Indo-European and General Linguistic Perspective. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project.
Ještě jednou k výkladu frazémů v češtině (z pohledu etymologie)
Karlíková, Helena
Etymologická analýza některých českých frazémů s archaickými výrazy, jejich význam a výklad.
Hapax legomenon ve staroslověnštině z pohledu etymologie
Karlíková, Helena
Cílem příspěvku je objasnit pojem hapax legomenon a ukázat jeho místo v etymologickém výzkumu.
K významovým změnám z pohledu etymologie
Karlíková, Helena
Cílem příspěvku je ukázat jev, s nímž je třeba počítat při rekonstrukci původního významu analyzovaného lexému, a to tzv. enantiosémii.
Etymologie a sémantika
Karlíková, Helena
Příspěvek se zaměřuje na některé problémy, které musí etymolog brát v úvahu při rekonstrukci původního významu daného etymonu. Ukazuje se, že je třeba řešit celou řadu problémů při popisu sémantického vývoje jak v rámci jednoho jazyka (v různých historických fázích), tak v rámci celého věcně sémantického okruhu. Jedním z důležitých faktorů při této rekonstrukci je použití principu komparace, tedy nalezení sémantických paralel, analogických sémantických procesů.
Čím platili staří Čechové (původ některých termínů)
Karlíková, Helena
Obsahem článku je etymologický výklad (většinou přejatých) názvů některých platitel, která se používala v českých zemích od nejstarších dob po současnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.