National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategic analysis of the company AiP Safe s.r.o.
Mottlová, Lenka ; Krause, Josef (advisor) ; Karen, Vladimír (referee)
The aim of the thesis is to elaborate the strategic analysis of the company AiP Safe s.r.o. and formulate strategic recommendation s . The first part of the thesis is focused on external analysis (PEST analysis and Porter's five forces model). Second part describes internal resources of the company. External and internal analyses identify opportunities, threats, strenghts and weaknesses of the company which are evaluated in the SWOT analysis.
Faktory úspěšnosti přenosu obchodních modelů do prostředí českého internetu
Horský, Karel ; Klas, Jan (advisor) ; Karen, Vladimír (referee)
Tato práce je věnována obchodním modelům, používaným na internetu. Cílem práce je na základě porovnání vybraných obchodních modelů a jejich implementací analyzovat faktory, ovlivňující úspěšnost přenosu těchto modelů z prostředí světového internetu do specifických podmínek českého internetu. Faktory jsou dále zkoumány s ohledem na působení okolních podmínek a na základě výsledků zkoumání jsou rozděleny do několika skupin významnosti podle různých kritérií.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.