Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Podzimková, Hana ; Strnadová, Michala (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace výrobního podniku, a to použitím vybraných metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy. V analytické části je pak představen zvolený podnik, provedena samotná analýza finanční situace podniku, která vede ke zjištění nedostatků v hospodaření a následným návrhům k jejich zlepšení v budoucnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Hrubešová, Markéta ; Strnadová, Michala (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Bohemilk, a.s. za období 2011-2015, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků jsou navrhována doporučení, která by v případě realizace mohla vést ke zlepšení celkové finanční situace společnosti. Základními informačními zdroji pro finanční analýzu jsou dokumenty účetních závěrek podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Špundová, Magdaléna ; Jelčová, Denisa (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Pro tento účel byla zvolena společnost Petr Švik, spol. s.r.o. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problém, která mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
Retail Firm Valuation by Using Income Capitalization Approach
Polačková, Jana ; Čižinská, Romana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
The master's thesis focuses on retail company Koruna, s. r. o. valuation by using income-based methods of discounted cash flows of an entity and economic value added. The thesis is divided into two main parts. The first part defines the theoretical basis of the thesis and the second part deals with the practical application of knowledge to the specific company. The practical part contains strategic and financial analysis and application of income-based methods which leads to the determination of the company's value to the 1. 1. 2016.
Návrh podnikového finančního plánu
Palánová, Šárka ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Hlavním tématem této diplomové práce je sestavení návrhu finančního plánu pro vybranou společnost na roky 2016 – 2018 na základě analýzy dat společnosti z let 2011 – 2015. Finanční plánování představuje komplexní soubor analýz a výpočtů, které samotnému finančnímu plánu předchází. Jedná se také o firemní strategii, finanční cíle a úkoly, které napomáhají dané společnosti její cíle naplnit. Součástí této práce, mimo výše zmíněného, bude především implementace teoretických poznatků v současném dynamickém období a zpětné hodnocení návrhu strategického finančního plánu.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Procházka, Jan ; Režňáková, Mária (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku TSS, spol. s r.o. Třebechovice pod Orebem výnosovými metodami oceňování. Teoretická část shrnuje teoretická východiska a použité postupy pro oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, SWOT analýzu, sestavení finančního plánu a vlastní ocenění metodami DCF entity a EVA. Finálním výstupem práce je hodnota vlastního kapitálu podniku TSS.
Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků
Pokorný, Petr ; Peter,, Markovič, (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu využivaných v akademické sféře. V praktická část práce je rozdělena do dvou úseků. V prvním je provedena aplikace dat dostupných z veřejných zdrojů do určitých modelů bankrotu a jejich hodnocení. Následující úsek je zaměřen na zdokonalení nejslibnějšího modelu s cílem maximalizovat jeho přesnot.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Oulehla, Patrik ; Killer, Aleš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Prefa Brno a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně jde o metody DCF a EVA ve variantě entity. Teoretická část se zaměřuje na popis teoretických východisek a postupů při oceňování podniku. Praktická část vychází z teoretické a zaměřuje se přímo na analyzovaný podnik. Obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, SWOT analýzu a postup stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou. Výstupem práce je konkrétní hodnota podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Březinová, Nikola ; Strnadová, Michala (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve společnosti SVOBODA – výroba domácích knedlíků, s.r.o. za období 2012–2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první části jsou popsány metody finanční analýzy a teoretická východiska. Praktická část obsahuje základní informace o společnosti a výpočty ukazatelů. Cílem je zhodnotit finanční situaci v podniku a navrhnout případná řešení, která povedou ke zlepšení současného hospodaření.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Dostálová, Šárka ; Mrázová, Lenka (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením situace vybrané společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2012 – 2015. Na základě výstupů, které finanční analýza poskytla, je vydefinována současná situace a jsou následně navrhnuta řešení. Návrhy představují doporučení, které by měla vést ke zlepšení finanční situace společnosti v budoucích letech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KARAS, Martin
3 Karas, Martin
2 Karas, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.