National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Data on Quantities, Qualities, Treatment and Disposal Practices of MSW Incineration Residues in the Czech Republic.
Šyc, Michal ; Krausová, Aneta ; Kameníková, Petra ; Samusevich, Oleg
To assess the resource recovery potential of BA in the Czech Republic, it was necessary to obtain the information about its material composition. We analysed in total 6 samples from all three WtE plants in the Czech Republic. It was found that raw BA contains 10–23 % of glass, 2–5 % of ceramics, 10–16 % of magnetic fraction, 6–11 % of ferrous scrap, and around 1.3–2.8 % of non-ferrous metals. Lower glass or NFe content was found in WtE plant co-incinerating commercial waste. The contents of individual components were also studied with respect to the granulometry. Most of the glass was found in size fractions between 6 and 20 mm. Ceramics and porcelain were mainly found in particles over 15 mm. The content of ferrous scrap increased with increasing particle size. Nonferrous metals were nearly equally spread into all size fractions.
Fulltext: Download fulltextPDF
Characterization of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants.
Krausová, Aneta ; Šyc, Michal ; Pavlas, M. ; Šomplák, R. ; Kameníková, Petra
Struska ze spaloven komunálních odpadů obsahuje řadu cenných materiálů, zejména železné a neželezné kovy, které mohou být využity jako druhotná surovina. Minerální zbytek, po vytěžení cenných složek, je dále vhodné využít jako náhradu přírodních surovin ve stavebním průmyslu. V České republice je linka pro získávání neželezných kovů instalována na spalovně SAKO Brno, ostatní dvě spalovny separují pouze železný šrot. Pro posouzení využitelnosti a při rozhodovávání o aplikaci vhodné technologie pro úpravu strusky je nezbytná znalost jejích fyzikálních vlastností a materiálového složení, které je značně variabilní a závislé na složení spalovaného odpadu. Analýzou strusky z českých spaloven bylo stanoveno následující materiálové složení: 10–24 % sklo, 2–4 % keramika a porcelán, 12–17 % magnetická frakce, 1,1–4,5 železný šrot, 1,3 a 2,4 % neželezné kovy, 40–70 % reziduální frakce s částicemi pod 2 mm. Obsahy jednotlivých složek byly studovány s ohledem na granulometrii. Dále byly sledovány změny složení v závislosti na charakteru svozové oblasti spaloven a na základě získaných výsledků byl nastíněn ekonomický potenciál získávání kovů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Nejzávažnější genetické choroby u teriérů
KAMENÍKOVÁ, Petra
The aim of this bachelor thesis is to make complete literary study of the hereditary diseases of terriers and introduce some selected ones. This work contains lists of diseases documented in terrier breeds, as well as descriptions of the most common and important diseases. It is explaining the main causes of these diseases, their heredity, their impact on individuals and also their treatment. Furthermore, the work deals with the influence of these diseases on breeding terriers, possibilities of their elimination and possible strategies to improve health. In conclusion, I summarize some general recommendations for terrier´s breeders.
Analysis of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants
Krausová, Aneta ; Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Zach, Boleslav ; Pohořelý, Michael ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav
Struska ze spalování komunálních odpadu obsahuje radu materiálu, které mohou být dále využity jako druhotné suroviny, zejména železné a neželezné kovy, nekteré vzácné kovy a kovy vzácných zemin nebo napríklad sklo. Minerální frakce je po vytežení cenných surovin, vhodnou náhradou prírodních materiálu ve stavebním prumyslu. Významným benefitem, pri zpracování strusky, je pro provozovatele spaloven také redukce poplatku za skládkování. Řada spaloven v Evropě je vybavena separačními linkami pro získávání železných a neželezných kovu. V České republice je linka pro získávání neželezných kovů instalována na spalovne SAKO Brno, ostatní dvě spalovny separují pouze snadno dostupný objemný železný šrot. Pro posouzení využitelnosti a při rozhodovávání o aplikaci vhodné technologie pro úpravu strusky je nezbytná znalost jejích fyzikálních vlastností a materiálového složení, které je značně variabilní a závislé na složení spalovaného odpadu. Analýzou strusky z českých spaloven bylo stanoveno materiálové složení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Characterization of MSWI Bottom Ash and Assessment of Resource Recovery Potential
Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Krausová, Aneta ; Zach, Boleslav ; Pohořelý, Michael ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav
Bottom ash from municipal solid waste incineration contains valuable components that can be recycled as secondary materials, such as ferrous and non-ferrous metals, rare earth elements, glass etc. Metal-free mineral fraction is reusable in construction industry. The composition of bottom ash is highly dependent on the composition of incinerated waste but in average can be around 5–13 % ferrous metals, 2–5 % non-ferrous metals, 15–30 % glass and ceramics, 1–5 % unburned organics and 50–70 % mineral fraction. Several incineration plants in Europe are equipped with advanced systems for metals recovery, mostly based on magnetic separation of ferrous metals and separation of non-ferrous metals usually by eddy-current separators. To study the possibilities of bottom ash treatment in the Czech Republic it is necessary to obtain data about the bottom ash composition and evaluate the potential of resource recovery.
Fulltext: Download fulltextPDF
Combustion Test of Dry Stabilized Sewage Sludge from the Wastewater Treatment Plant Brno – Modřice
Pohořelý, Michael ; Durda, Tomáš ; Moško, Jaroslav ; Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Zach, Boleslav ; Svoboda, Karel ; Hartman, Miloslav ; Punčochář, Miroslav
The lecture summarizes the results of the combustion test of dry stabilized sewage sludge from the wastewater treatment plant Brno – Modřice in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed.
Fulltext: Download fulltextPDF
Recovery Potential of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration
Kameníková, Petra ; Šyc, Michal ; Krausová, A. ; Pohořelý, Michael ; Zach, Boleslav ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav
This paper will present the composition of bottom ash determined in samples obtained from MSWI plant in Prague. The samples were first screened into fractions of grain sizes 0–2 mm, 2–4 mm, 4–6 mm, 6–8 mm, 8–10 mm, 10–15 mm, 15–20 mm and >20 mm. Each fraction, with the exception of fines bellow 2 mm, is manually sorted into glass, ceramics, magnetic particles, non-ferrous metals, unburned organics and the residual mineral fraction. It was found that the bottom ash contains in average 15–20 % of glass, 2–4 % of ceramics, 15–20 % of magnetic metals and around 2 % of non-ferrous metals. These results show that the bottom ash from in the Czech Republic is not significantly different from other European countries and has the potential for material recovery.
Fulltext: Download fulltextPDF
Fuel-energy Properties of Stabilized Sewage Sludge
Pohořelý, Michael ; Durda, Tomáš ; Moško, Jaroslav ; Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Zach, Boleslav ; Svoboda, Karel ; Hartman, Miloslav ; Beňo, Z. ; Parschová, H. ; Houdková, L. ; Punčochář, Miroslav
The paper summarizes significant fuel-energy and physico-chemical properties of stabilized sewage sludge. Sewage sludge as a fuel is characterized by high proportions of water content, volatile matter content, ash content and a considerable amount of reactive, organic nitrogen (2-5 wt. % of dry matter). In addition to oxygen; silicon, phosphorus, aluminum, iron and calcium are the most abundant elements in the ash from the sludge. The lower calorific value of dry, anaerobically stabilized sewage sludge is 9-12 MJ kg-1 and it corresponds to a low calorific value of lower-class subbituminous coal or lignite.
Fulltext: Download fulltextPDF
Phosphorus Recovery from Sewage Sludge Ash
Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Kruml, Matěj ; Sobek, Jiří ; Pohořelý, Michael ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav
Sewage sludge from wastewater treatment contains significant amount of phosphorus. Phosphorus recovery from secondary sources is nowadays increasing in its significance due to high consumption and rising price. The paper presents suitable methods for phosphorus recovery from wastewater, sewage sludge and sewage sludge ash. The preliminary results of lab-scale experiments on sewage sludge ash microwave enhanced thermochemical treatment are presented as well.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 KAMENÍKOVÁ, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.