Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Diferenční analýza kojenecké úmrtnosti v Českých zemích mezi světovými válkami
Zvonková, Štěpánka ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Diferenční analýza kojenecké úmrtnosti v Českých zemích mezi světovými válkami Abstrakt Bakalářská práce pojednává o kojenecké úmrtnosti v Českých zemích v meziválečném období, které se vyznačovalo postupným poklesem hodnot všech příslušných ukazatelů. V úvodní teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky o hospodářském a populačním vývoji z meziválečného období. Analytická část je zaměřena na splnění hlavního cíle této práce, kterým byla diferenční analýza úmrtnosti kojenců během let 1920-1937 na území historických zemí Čech, Moravy a Slezska. Nejprve byla analyzována úmrtnost podle stáří zemřelých kojenců (novorozenecká a ponovorozenecká úmrtnost), pohlaví, legitimity, místa bydliště a poté podle dalších diferenčních znaků jako např. národnost, náboženství a příčiny úmrtí. V neposlední řadě byla provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví a legitimity. Závěr shrnuje výsledky a odpovědi na položené výzkumné otázky. Klíčová slova: míra kojenecké úmrtnosti, České země, meziválečné období
Příčiny a důsledky demografického stárnutí ve vybraných státech s intenzivním průběhem tohoto procesu
Jodlová, Adéla ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Příčiny a důsledky demografického stárnutí ve vybraných státech s intenzivním průběhem tohoto procesu Abstrakt Tato práce pojednává o demografickém stárnutí, které je pro mnohé země aktuální problematikou již dnes, avšak jeho relevantnost přetrvá i během 21. století, neboť v některých zemích ještě neprobíhá s plnou intenzitou. Stěžejní část práce tvoří analýza příčin, tedy procesů plodnosti, úmrtnosti a migrace, a rovněž důsledků, zejména ekonomických jako je demografická dividenda. V metodologické části jsou popsány ukazatele, pomocí kterých lze sledovat průběh stárnutí populace, a na základě jejichž hodnot byly vybrány státy s intenzivním průběhem tohoto procesu. Analytická část studuje populační stárnutí v Itálii, Japonsku a Číně a představuje úskalí a možnosti, které tento proces přináší. Část věnovaná jednotlivým vybraným státům je zakončena komparací těchto zemí, a to z hlediska příčin, a zvláště tempa demografického stárnutí. Výsledkem analýzy je zjištění, že ve 20. století probíhalo intenzivní stárnutí spíše ve vyspělých státech a rychlejším tempem v zemích, které prošly demografickou revolucí později jako třeba Japonsko. Ve 21. století bude průběh stárnutí intenzivní především v méně vyspělých státech, například Číně, a následně i v rozvojových zemích. Klíčová slova: demografické stárnutí,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kalibová, Klára
1 Kalibová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.