Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce
Kadeřábková, Aneta ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce Cíle: Cílem bakalářské práce je navrhnout sponzorský balíček pro potenciální sponzory týmu Big Shock Racing. Dále rozebrat stávající situaci, zjistit, jak tým se sponzory spolupracuje a komunikuje. Metody: V práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturované hloubkové rozhovory s pilotem týmu Big Shock Racing Martinem Macíkem ml. Dále je provedena analýza dat a pozorování, které slouží k získání aktuálních informací. Výsledky: Z provedených rozhovorů vyšlo najevo, že tým sponzorskými balíčky v současnosti nedisponuje a s jednotlivými partnery se snaží domlouvat individuálně a naplnit jejich individuální požadavky. Proto se nejdříve rozebrala stávající situace, jaké protivýkony tým nabízí, a z nich byly následně sestaveny 4 sponzorské balíčky, které budou týmu sloužit pro lepší budoucí vyjednávání s potenciálními sponzory. Klíčová slova: Sponzoring, sportovní sponzoring, sponzorský balíček, marketingová komunikace, motorsport

Viz též: podobná jména autorů
2 Kadeřábková, Alice
2 Kadeřábková, Anežka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.