National Repository of Grey Literature 91 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
NFC reader with supervisory communication
Kyzlík, Lukáš ; Baštán, Ondřej (referee) ; Kaczmarczyk, Václav (advisor)
Semestrální práce se soustředí na průzkum před návrhem a tvorbou prototypů modulů přístupového systému využívající technologii NFC. Detaily o implementaci technologie NFC jako například komunikační módy, signalizační módy, typy NFC tagů a relevantní standardy jsou byly prozkoumány. Byl proveden průzkum trhu v oblasti dostupných přístupových systémů s NFC. Detaily o 2 systémových řešeních a 3 samostatných NFC čtečkách byly zjištěny a jejich parametry porovnány. Informace o návrhu NFC čteček a NFC tagů byla shrnuty and vhodné parametry na základně průzkumu trhu diskutovány.
Virtual twin of FANC robot cell
Průdek, Robert ; Benešl, Tomáš (referee) ; Kaczmarczyk, Václav (advisor)
This bachelor’s thesis deals with design jaws for gripper from SCHUNK, jaws were made for four given models. Created simulation shifts model from one side to another in virtual twin od FANUC cell. Procedure, which was followed to create program for robot is described here.
Design and realization of extrusion machine for production of printing filament.
Török, Jozef ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Baštán, Ondřej (advisor)
This bachelor thesis deals with the technology of production of filament, which is used in 3D printing, with the design of the construction as well as the production of the equipment of the production line for the processing of plastic granulate and with the design and implementation control system of production line. It partially solves the excessive occurrence of unnecessary plastics in the world as well as the processing of unsuccessful prints from a 3D printer.
Design and realization of automatically parameterizable tape-in-feeder.
Zmítko, Václav ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Baštán, Ondřej (advisor)
This bachelor´s thesis deals with design and development of a parameterizable Tape in feeder attachment of an automatized programming machine Storm. Tape in feeder is a device which carries the tape with chips into the machine. This parameterizable feeder will be directly replaceable with the Hover-Davis feeders which are using the same installation space and communication interface. Feeder will be designed in a way, that accommodates for different tape widths and contains functions to simplify manufacturing process.
Electronic notice board with LCD
Musílek, Miloš ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Bradáč, Zdeněk (advisor)
This bachelor thesis deals with the design of an electronic notice board with LCD panel and infrared sensor touch control. In the thesis I deal with the market research with single-board computers, I describe various display devices and technologies used for touch control. I also present my initial design for software and hardware, describe my workflow and the gradual changes between the design and the final solution.
Digital factory in the company Ravensburger Kraton s.r.o.
Kusý, Jan ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Benešl, Tomáš (advisor)
Bachelor’s thesis discusses the analysis of the term digital factory and the related initiative Industry 4.0. The work is processed in cooperation with the company Ravensburger Karton s.r.o. based in Polička and part of the work is devoted to its description. Furthermore, an analysis of the current production monitoring system, which is based on the WorkMonitor monitoring device from company Papouch, is processed. The main goal of this work is to design and manufacture monitoring devices communicating both on the WiFi interface and using an Ethernet cable. The individual ideas of design and production of both devices are described. Finally, an analysis of the advantages and disadvantages of the solution is performed, including a price comparison with the devices listed in the Market Research chapter.
Refrigerating unit for the Barman project
Kupka, Ondřej ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Arm, Jakub (advisor)
The aim of this master’s thesis was to create cooling unit which will became part of project Barman. Thesis describe process from definition of requirements, proposal, selection of components, PI and D diagram and in the last chapter the construction work. In the second part describe design of cooling unit’s model and simulation of cooling process. The last part of the thesis is describing software of the cooling unit and tis results.
Multiband solar sensors data acquisition and cloud processing
Hertl, Vít ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Holek, Radovan (advisor)
Tato diplomová práce staví na základech položených v rámci semestrální práce se stejným názvem. Na začátku jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti slunečního záření nutné k pochopení výpočtu tzv. performance ratio. Dále jsou popsány solární senzory vyvinuty v ReRa Solutions, které byly zdrojem dat. V následné literární rešerši jsou zkoumány alternativy k nespolehlivému Wi-Fi připojení senzoru a za nejvýhodnější řešení je považována LoRa. V praktické části je detailně popsán proces návrhu a vývoje single page aplikace. Tato aplikace umožňuje jak ukládání dat ze senzorů do databáze, tak jejich opětovné čtení a zobrazení zpět uživateli ve srozumitelné podobě. Aplikace těží z využití moderních programovacích jazyků a frameworků (např. Kotlin, Spring, TypeScript, React, Material-UI). Databázový model, který byl navržen na základně skutečného využití, představuje koncept tzv. monitorované oblasti, což přináší široké konfigurační možnosti. Poté byl model přenesen do databáze ve formě programovatelných entit. Komunikace mezi klientem a serverem podporující autentifikaci na základě uživatelských rolí byla implementována přes REST API. Přes grafické rozhraní aplikace je možné konfigurovat prostředí podle uživatelských požadavků a zobrazit interaktivní grafy obsahující senzory naměřená data. Aplikace byla nasazena v Google Cloudu s oddělenou databází.
Evaluating production efectivity
Czipszer, Jiří ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Pásek, Jan (advisor)
The master thesis deals with the issue of evaluation of efficiency and data collection of lines in production, using the APROL program from B\&R automation. The aim of this work is to create a program completed requirement, which is going to be compared with already implemented projects of the company and will serve to create a company standard. The first part is devoted to the description of the theory of this issue and used software. The second part describes the solution of the line simulator and the whole concept of collection and evaluation.
Augmented reality system for Industry 4.0 testbed
Poláček, Matěj ; Honec, Peter (referee) ; Kaczmarczyk, Václav (advisor)
The diploma thesis is concerned with the research of integration of augmented reality into the testbed Industry 4.0. Testbed is presenting automated robotic barman intended for practical demonstration and verification of concepts such as Industry 4.0 or a digital factory. The integration of augmented reality is realized via an Android application and creates the AR information system of the testbed. The theoretical part of the thesis is about Industry 4.0, the construction of the testbed and technologies of augmented reality used during implementation of the application. The practical part deals with the implementation and testing of the application. The conclusion includes an evaluation of the goals of the thesis.

National Repository of Grey Literature : 91 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.