National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hydrogen charging of fuel cladding methodology
Krejčí, J. ; Kabátová, J. ; Kočí, J. ; Weishauptová, Zuzana ; Vrtílková, V.
Hydrogen content is a very important parameter for mechanical properties of fuel cladding. The methodology of developed hydrogen charging is described.
Child sponsorship programme: a survey of donors' attitudes and experience
Kabátová, Jarmila ; Šubrt, Jiří (referee) ; Buriánek, Jiří (advisor)
Diplomová práce prezentuje výsledky výzkumu provedeného na skupině dárců projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha, do kterého je zapojeno více než 12.000 osob. Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření vzorku 500 náhodně vybraných dárců. Výzkum byl rozdělen do čtyř tematických okruhů. První z nich obsahuje rozbor struktury dárců podle základních socio-demografických charakteristik. Druhá část se věnuje spokojenosti dárců s projektem včetně spokojenosti s jeho dílčími oblastmi. Účinnost různých způsobů propagace projektu je zkoumána v třetím okruhu. Poslední část se věnuje postojům dárců k různým aktuálním tématům týkajících se projektu, které jsou v souvislosti s projektem sponzorování dětí celosvětově diskutovány a problematizovány: jde především o postoje dárců ke korespondenci s podporovaným dítětem a k využívání prostředků na podporu rozvoje komunit (rodin, vesnic, škol) namísto podpory jedinců.

See also: similar author names
1 Kabátová, Jarmila
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.