Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Asijská menšina v Peru
Kaňáková, Martina ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Počátky asijské imigrace do Latinské Ameriky sahají do první poloviny 19. století a svým významem se řadí mezi nejvýraznější migrační procesy v latinskoamerických dějinách. Jedním z hlavních center asijské menšiny se stalo Peru, kam v průběhu druhé poloviny 19. století směřovala většina čínských a počátkem 20. století i japonských přistěhovalců. Diplomová práce si klade za cíl popsat historický vývoj asijské imigrace do Peru se zaměřením na japonskou imigraci v období let 1899 - 1945 a její proměny ze zdroje levné pracovní síly v silnou podnikatelskou elitu. V první části práce budou popsány jednotlivé faktory, které ovlivnily příliv japonských přistěhovalců do Peru. V druhé části budou na základě analýzy ekonomických, demografických a socioekonomických dat blíže popsány jednotlivé vývojové etapy japonského přistěhovalectví. V závěru práce bude stručně nastíněn vývoj japonské imigrace po roce 1945.
Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR
Slivková, Helena ; Kaňáková, Martina ; Kadlec, Miroslav
Cílem zpracování návrhu je připravit materiál, který – ve vazbě na aktuální stav zavádění ECVET – reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET a identifikovat akcenty pro zavádění ECVET v nadcházejícím období.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Asijská menšina v Peru
Kaňáková, Martina ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
The beginnings of Asian immigration to Latin America dates back to the early 19th century and with its significance ranks among the most compelling migration processes in Latin American history. One of the main centers of Asian minorities on the South American continent became Peru, into which directed vast number of immigrants who represented a cheap source of labor, such as Chinese in the second half of the 19th century and Japanese in the early of 20th century. This thesis aims to describe the historical development of Asian immigration to Peru focusing on Japanese immigration in the period of 1899 - 1945 and its importance in contemporary Peruvian society. The first part aims to describe the evolution of Asian immigration to Peru in the period of the 20th century and the change of Japanese inmigrant status from cheap labor forces into entrepreneurial elite. The second part concentrates on economic analysis, demographic and socioeconomic data that is used for better understanding of each etap of Japanese inmigration in Peru.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kaňáková, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.