Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití BLACKROLL při fyzioterapii vertebrogenního algického syndromu bederní páteře
KAMIŠOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá vertebrogenním algickým syndromem, především bederní páteře, a využitím BLACKROLL pomůcky při fyzioterapii těchto obtíží. Pojem vertebrogenní algický syndrom slouží pro označení bolestí v různých částech páteře. V posledních letech se výskyt těchto obtíží zvyšuje a je nejčastějším důvodem návštěv u lékaře. Cílem práce bylo zhodnocení vlivu BLACKROLL jako fyzioterapeutické pomůcky na vertebrogenní algický syndrom bederní páteře a navržení a realizace konkrétní fyzioterapeutické jednotky s aplikací BLACKROLL. V první části je popsána anatomie bederní páteře, svaly hlubokého stabilizačního systému, vertebrogenní obtíže a jejich příčiny. Dále jsou popsány BLACKROLL pomůcky a jejich souvislost s fasciemi. Druhá polovina práce obsahuje praktickou část, která je tvořena výzkumem kvalitativního typu. Výzkumný soubor tvořily 4 probandky ve věku od 23 do 57 let. Dvě probandky měly diagnostikovány výhřez ploténky, jedna probandka akutní poporodní lumbago a poslední měla chronické lumbago. K získání dat jsem použila techniku rozhovoru, aspekce, palpace a dynamické vyšetření. Jednotlivé terapie probíhaly od listopadu 2016 do dubna 2017. U každého probanda terapie probíhala čtyři měsíce v pravidelném intervalu. Na základě výsledků lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny. Prokázala jsem, že navržená terapie je vhodná pro zlepšení hlubokého stabilizačního systému a pravidelným cvičením dochází ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. Dochází ke zlepšení i psychického stavu, díky vymizení bolesti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.