National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Market expansion of a Virtual Reality business into United Kingdom
Křivánek, Stanislav ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možností dané společnosti rozšíření na zahraniční trh – do Velké Británie. Hlavním cílem je tedy zjistit, jestli je toto rozšíření proveditelné a jestli může společnosti eventuelně generovat zisk. V teoretické části práce jsou shrnuty informace nezbytné k provedení dalších částí práce – analytické a praktické. Analytická část obsahuje analýzu Velké Británie jako potenciálního trhu a analýzu společnosti samotné. V praktické části je rozebrán souhrn aktivit, které společnost musí podstoupit, aby mohla úspěšně expandovat.

See also: similar author names
1 Křivánek, Štěpán
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.