Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy
Stiburková, Lucie ; Křižák, Michal (oponent) ; Rožnovský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou základní legislativní předpisy, poznatky z meteorologie a teorie nehodovosti hrající významnou roli v obecném měřítku dopravy.
Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce
Kledus, Robert ; Semela, Marek ; Maxera, Pavel ; Kunovský, Martin ; Křižák, Michal
Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru jízdy vozidla je přechod osvětlen z levé strany. Chodec je uprostřed silnice chráněn ostrůvkem, který je označen příkazovou značkou „objíždění vpravo“. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmgH pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce. U každé jízdy je posuzována nebezpečnost jízdní situace a je provedeno vyhodnocení zvolené strategie. Výsledky této analýzy vychází z rozsáhlých jízdních zkoušek, které byly uskutečněny v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS – Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforshung z Rakouska v roce 2010.
Využití počítačové podpory při řešení předstřetového pohybu vozidel
Křižák, Michal ; Semela, Marek (oponent) ; Tokař, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá porovnáním vlivu zvolené metody řešení na předstřetový pohyb v rámci jednoho simulačního programu a na rozdíly ve výpočtu pro jednu metodu ve dvou různých programech. Porovnávané metody řešení jsou kinematický a dynamický výpočet předstřetového pohybu, porovnávané programy jsou Virtual CRASH a PC-Crash.
Integrace výpočtového programu XFOIL v prostřední MATLAB
Křižák, Michal ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Dofek, Ivan (vedoucí práce)
Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá stručným popisem XFOILu a MATLABu, popisem charakteristik profilu a podobnostních čísel používaných XFOILem při výpočtu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.