Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv reintrodukce druhu Cyclops abyssorum (Crustacea: Copepoda) na zooplankton Plešného jezera
Křenová, Radka ; Vrba, Jaroslav (oponent) ; Sacherová, Veronika (vedoucí práce)
Abstract Plešné Lake is a small glacial lake in the Bohemian Forest. In the 1980th, it was heavily influenced by an acification event caused by severe atmospheric pollution. Due to some extreme parameters in the water chemistry (mainly low pH and high concentration of toxic aluminum compounds) several zooplankton species got extinct. Among these, two species important in lakes food web: Daphnia spp. and Cyclops abyssorum. They, however, survived the acidification period in one of the Bohemian Forest Lake: Prášilské. Although recovery of lakes from acidification is usually followed by return of some species or colonization by others, recolonization of Plešné Lake is assumed to be very slow or impossible from external sources thanks to the remote position of the lake. Therefore in the fall of 2004 two zooplankton species (Daphnia longispina and Cyclops abyssorum) were artificially reintroduced into Plešné Lake. In the course of 4 years that followed only Cyclops abyssorum appeared in the lake, Daphnia longispina was not recorded. My thesis focuses on several aims. First, I evaluate the development of C. abyssorum population. Second, I studied the competition between C. abyssorum and another copepod species - Heterocope saliens, acidotolerant species which never disappeared from the lake. Third, I...
Marketingový plán pro Jazykovou školu Zachovou, s.r.o.
Křenová, Radka ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro Jazykovou školu Zachovou. Práce obsahuje zpracování situační analýzy, která ukazuje na současnou situaci společnosti. Podle výsledků analýz jsou určeny hlavní marketingové cíle, dále jsou stanoveny marketingové strategie potřebné k dosažení těchto cílů a je navržena vhodná marketingová aktivita a komunikace. Na závěr jsou navrženy způsoby kontroly plnění tohoto marketingového plánu a jsou doporučena opatření na zlepšení situace a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Cílem této diplomové práce je připravit pro Jazykovou školu Zachovou marketingový plán, díky kterému bude moci dosáhnout konkurenční výhody a upevnit si postavení na trhu.
Význam, hodnota a cena vzdělání
Křenová, Radka ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Práce charakterizuje statek vzdělání prostřednictvím ekonomické teorie. Cílem praktické části je anketní zjištění názorů veřejnosti na otázky týkajících se významu vzdělání, jeho přínosu a rozložení odpovědnosti za tuto oblast mezi stát a občany. Součástí praktické části je také úvaha nad cenou a hodnotou vzdělání, příp. s omezením na vysokoškolské vzdělání.

Viz též: podobná jména autorů
1 Křenová, Radmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.