Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vstupní vyšetření v ordinaci dentální hygienistky
Ptáčková, Zuzana ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Bakalářská práce je zaměřena na různé aspekty vstupního vyšetření pacienta v ordinaci dentální hygienistky. Zabývá se správným provedením vyšetření, dále jeho zápisem a využitím pro ošetření. Vyšetření pacienta je důležité pro prevenci nenadálých situací, pro navázání vztahu s pacientem a pro poskytnutí optimální péče. Vyšetření je ovlivněno faktory, jako je čas, spolupráce s lékařem, osobou dentální hygienistky a dalším. Teoretická část je zaměřena na onemocnění, jejichž příznaky je možné sledovat na obličeji a v oblasti dutiny ústní při správném provedení vyšetření. V praktické části se pomocí dotazníkové studie zabývám provedením vyšetření a následnou terapií. Součástí práce je i obrázkový atlas vyšetření ve stomatologii.
Business plán stomatologické praxe
Knišová, Michaela ; Ševčíková, Jindra (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Úvod: Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánováním a zhotovením business plánu, který předchází založení podniku. Business plán představuje podnikatelský záměr podnikatele o směřování jeho podniku. Je důležitý nejen pro samotného podnikatele, aby věděl, jestli je jeho zamýšlený záměr vhodný k realizaci, ale business plán také vyžadují banky či potenciální investoři, kteří poskytují finanční zdroje k realizaci plánu. Cíl: Cílem práce bylo vypracovat business plán fiktivní stomatologické praxe, který by mohl posloužit jako předloha pro začínající podnikatele - lékaře, kteří chtějí založit svou vlastní stomatologickou praxi. Samotnému sestavení business plánu předcházela analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku, která zahrnovala průzkum trhu prostřednictvím dotazníku určeného obyvatelům Prahy. Metodika: Praktická část mojí bakalářské práce vycházela z dotazníkového šetření. Dotazník, který obsahoval celkem 13 otázek, jsem rozeslala prostřednictvím sociálních sítí mezi obyvatele Prahy. Výsledky dotazníku mi poskytly informace o preferencích obyvatel Prahy při výběru zubního lékaře. Tyto informace jsem následně použila v rámci marketingové analýzy. Druhou částí práce bylo sestavení business plánu nové stomatologické praxe, a to včetně plánu finančního, který měl za úkol prokázat...
Porovnání znalostí v oblasti orálního zdraví mezi studenty na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Šmehilová, Kateřina ; Křížová, Petra (vedoucí práce) ; Sádovská, Diana (oponent)
Souhrn Cíl: Cílem této bakalářské práce je porovnat znalosti v oblasti orálního zdraví mezi studenty na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zjistit, zda se budoucí zdravotníci o toto téma zajímají. Úvod: Problematika orálního zdraví by měla patřit mezi základní vzdělání každého člověka, protože zdravá dutina ústní je nezbytná pro celkové zdraví a kvalitu života. Materiál a metodika: Znalosti o orálním zdraví jsem zjišťovala pomocí dotazníkového šetření. Dotazník jsem umístila na Facebook a dále byl rozeslán přes studijní oddělení. Celkem jsem získala 648 dotazníků, z toho 398 bylo od oboru všeobecné lékařství, 121 od oboru všeobecná sestra, 54 od oboru dentální hygienistka, 38 od oboru veřejné zdravotnictví a 37 od oboru fyzioterapie. Výsledky jsem porovnávala mezi všemi studenty a dále se skupinou 30 studentů 3. ročníku oboru všeobecná sestra, kteří absolvovali předmět ošetřovatelská péče ve stomatologii. Výsledky: Z odpovědí jsem zjistila, že studenti 3. lékařské fakulty UK nejsou dostatečně informováni o orálním zdraví ani po absolvování předmětu týkajícího se péče ve stomatologii. Závěr: Dentální hygiena je obor zaměřující se nejen na léčebnou a vzdělávací činnost, ale i na preventivní opatření. Pravidelné prohlídky u dentální hygienistky a zubního lékaře by mohly zvýšit informovanost o...
Zahraniční obchod ČR se Slovenskem
Bartlová, Monika ; Křížová, Petra
Zahraniční obchod ČR se Slovenskem v teritoriální a zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 KŘÍŽOVÁ, Pavla
2 KŘÍŽOVÁ, Pavlína
14 KŘÍŽOVÁ, Petra
15 Křížová, Pavla
2 Křížová, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.