National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Kinetic object
KŘEPELKOVÁ, Lenka
In this bachelor thesis the kinetic art is introduced. It is split into two parts one is theoretical and the other one is practical. There is an analysis of the kinetic art in the theoretical part where the origins of this art are described and are followed by its development through ages. After that the European point of view and a list of the most significant artists who influenced this movement the most is given. This thesis focuses on Vratislav Karel Novák, a famous czech artist, who contributed to the development of kinetic sculptures in the Czech Republic. In the practical part a 3D object built from exchangeable parts is presented as well as sketches of those parts.
Konkurenceschopnost České republiky z hlediska systému zdanění práce a daňových klínů
Křepelková, Lenka ; Merfaitová, Lenka (advisor) ; Klazar, Stanislav (referee)
Tématem diplomové práce je konkurenceschopnost České republiky v oblasti daňového zatížení práce ve srovnání se státy OECD a Evropské unie. Jejím cílem je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že daňové zatížení práce v České republice je vysoké. Ukazateli využitými ke zhodnocení daňového zatížení práce jsou efektivní daňová sazba, daňový klín a mezní efektivní daňová sazba. Hlavní část práce spočívá ve srovnání hodnot jednotlivých ukazatelů pro Českou republiku a státy Evropské unie a dále ve sledování vývoje daňového zatížení práce v České republice v období 1998 ? 2005.

See also: similar author names
2 Křepelková, Lenka
3 Křepelková, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.