Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, mikrobiologii, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Z miniprasat se taky odebírala krev pro stanovení prozánětlivých cytokinů.
Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, provádělo se měření ran a fotodokumentace.
Realizace pokusů na laboratorních zvířatech
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit.
Protokol o vedení implantací včetně výsledků
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí.
Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech.
Results of the realisation of the experiments using large experimental animals – application of cells/ stem cells using different vectors, diagnostics
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
A design of methods to test application of cells/ stem cells using different vectors, solution of the application including diagnostics and connected agenda.
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Potent anti-spasticity and anti-nociceptive effect of subpial GAD65 and VGAT gene delivery in rat and mice
Maršala, M. ; Tadokoro, T. ; Hernandez, M. B. ; Navarro, M. ; Maršala, S. ; Miyanohara, A. ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Platoshyn, O.
In previous studies we have developed a novel spinal subpial (SP) AAV delivery technique in adult mice, rats and minipigs. Using this technique we have demonstrated potent and wide-spread transgene (GFP) expression in spinal white and gray matter after a single SP bolus of AAV9-UBI-GFP.
Buněčná terapie na zvířecích modelech- preklinické studie
Juhásová, Jana ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Grim, Miloš (oponent) ; Jendelová, Pavla (oponent)
Pokrok v buněčné terapii se může rozvíjet jedině s použitím vhodných experimentálních modelů. Pro klinické využití nových léčebných postupů získaných ze studií na laboratorních zvířatech je nutné ověření na velkém zvířeti. Jedním z vhodných a lékařskou obcí uznaných preklinických zvířecích modelů je bezpochyby miniaturní prase, které je fyziologicky a rozměrově blízké člověku. Tato dizertační práce proto představuje přehled našich experimentálních studií týkajících se možného využití mezenchymových a nervových kmenových buněk pro léčbu onemocnění postihujících pohybový aparát a nervovou tkáň u lidí nebo zvířat. V první části dizertační práce je stručnou formou popsaná současná problematika buněčné terapie a zvířecích modelů, mezenchymových buněk případně jejich kombinace s novými typy nosičů, neurogeneze, nervové kmenové buňky a jejich potenciální použití v terapii poškozené míchy. Druhá část práce je zaměřena na přehled vytyčených cílů a metodik jakými jsme je chtěli dosáhnout. Třetí část byla věnována jednotlivým publikacím. Naše experimenty uskutečněné na králících s iatrogenním poškozením růstových plotének, které měly napodobit podmínky vzniku valgózních deformit u rostoucích kostí v klinické praxi, poukázaly na pozitivní preventivní a terapeutické účinky nových typů nosičů osazených...
Evaluation of efficacy and bio-distribution of AAV5-miHTT in HD minipig brain
Bohuslavová, Božena ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan
Healthy minipigs (n=29) were pre-screened for serum AAV5 neutralizing antibodies (NABs) in serum by uniQure. Conclusions: Intrastriatal/intrathalamic bilateral application of AAV5-CAG-miHtt(3e13/1e13gctotal) or PBS/Sucrose (54μl/216μl) similarly to AA5-CAG-GFP didn´t cause any neurological deficit in transgenic as well as wild type animals. The body weight increased in all animals 84 days after AAV5-CAG-miHtt/PBS-Sucroseintrastriatal/intrathalamic delivery with two exceptions TGanimal L616 (AAV5-CAG-miHtt1e 13g ctotal) and WTanimal L485 (AAV5-CAG-miHtt3e13gc total). The TG boar N176 from group VII (PBS/Sucrose) died during narcosis 56 days after IP/IT application), shortly after CSF and blood collection.The boar breathed heavily and intermittently, then the heart stopped beat and resuscitation failed. We immediately flushed them by 20 L of PBS with heparin and collect all tissues. All animals had normal food consumption. Inflammatory proces in AAV5-CAG-miHtt (1e13 gc total) seems to be similar to PBS/Sucrose injected animals accompanied with no detectable histological pathologies.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.