Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mrtvá těla velkých obratlovců jako faktor mikrohabitatu v půdě
Jourová, Barbora ; Smrž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Růžička, Jan (oponent)
Mikrohabitaty jsou zajímavým fenoménem v přírodě. Přestože mohou být studovány na mnoha úrovních, jejich společným znakem je to, že na jejich území se utváří unikátní společenstvo organismů, které se často velmi odlišuje od okolního prostředí. Jedním z nej- zajímavějších mikorohabitatů je mrtvé tělo velkého obratlovce, které na relativně malé ploše vytváří oázu hojnosti a živin. Poskytuje tak prostor pro život mnoha tisícům orga- nismů hlavně z kmene Arthropoda. Zároveň jsou ale faktorem nepředvídatelným, proto je na jejich výskyt zaměřená celá skupina organismů, především z řádu Diptera, která je aktivně vyhledává. Zajímavá, avšak v České republice málo studovaná, je reakce půdních živočichů na rozkládající se tělo, nebot' do půdy v krátkém časovém intervalu unikne velké množství rozkladných látek, které jsou velmi bazického charakteru. Tato rapidní změna s sebou nese také velké změny ve společenstvu půdních organismů. V této práci je zachycen rozklad těla prasete domácího (Sus domestica) od začátku až po kosterní pozůstatky a zároveň popisuje změnu společenstva půdních roztočů pod tělem. Roztoči byli vybráni z toho důvodu, že v půdě dosahují vysokých abundancí...
Struktura společenstva půdních saprofágních roztočů a jejich potravní výběr
Jourová, Barbora ; Smrž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hubert, Jan (oponent)
Struktura společenstva půdních saprofágních roztočů je velmi významným ukazatelem nejen diverzity, ale v širším pohledu i typu a zachovalosti biotopu. Reakce společenstva na změny pak také zahrnují i historii vývoje biotopu vzad i do budoucnosti. Nejedná se tedy o bodový, okamžitý parametr ale i o ukazatel dynamiky. K tomu přistupuje i potravní biologie, která se ukazuje být významným faktorem nejen biologickým, ale i ekologickým. Tato práce přináší shrnutí dosavadních poznatků o studiu potravní biologie a struktury společenstev půdních saprofágních roztočů. Je zde také zahrnuto kritické zhodnocení metod studia půdních roztočů. Klíčová slova: pancířníci, struktura společenstva, potravní selekce. vii

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.