Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Antonio Caldara in his time
Jonášová, Milada ; Volek, T.
Conference contributions to the life and work of the composer Antonio Caldara
Dobové opisy Mozartových oper v hudební sbírce premonstrátského kláštera v Praze na Strahově
Jonášová, Milada ; Volek, Tomislav (vedoucí práce) ; Ottlová, Marta (oponent) ; Sehnal, Jiří (oponent)
Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu mozartovských bohemikálních pramenů, který byl soustředěně započat po nálezu dosud neznámého souboru partitur Mozartových děl v hudební sbírce premonstrátského kláštera na Strahově v roce 2001. Zpracování těchto pramenů bylo nutné zasadit do aktuálního stavu mezinárodního výzkumu mozartovské pramenné základny. K tomu účelu bylo nutné komparovat strahovské opisy s autografy i s jinými dobovými opisy a takto získané poznatky pak konfrontovat s nejnovější kritickou edicí Neue Mozart Ausgabe (včetně kritických zpráv k relevantním svazkům). Protože soubor strahovských mozartian má překvapivě velký rozsah a jeho detailní zpracování jakožto celku si vyžádá několikaleté práce, soustřeďuje se předkládaná disertace na jednu z klíčových skupin, tj. na prameny k Mozartovým operám. Nezbytné komparace byly provedeny jak s autografy uloženými v Berlíně, v Krakově a v Paříži, tak s relevantními dobovými opisy v Berlíně, v Drážďanech, v Mnichově, v Karlsruhe, ve Vídni, v Salcburku, v Curychu, v Brně a v Praze.
Dobové opisy Mozartových oper v hudební sbírce premonstrátského kláštera v Praze na Strahově
Jonášová, Milada ; Volek, Tomislav (vedoucí práce) ; Ottlová, Marta (oponent) ; Sehnal, Jiří (oponent)
Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu mozartovských bohemikálních pramenů, který byl soustředěně započat po nálezu dosud neznámého souboru partitur Mozartových děl v hudební sbírce premonstrátského kláštera na Strahově v roce 2001. Zpracování těchto pramenů bylo nutné zasadit do aktuálního stavu mezinárodního výzkumu mozartovské pramenné základny. K tomu účelu bylo nutné komparovat strahovské opisy s autografy i s jinými dobovými opisy a takto získané poznatky pak konfrontovat s nejnovější kritickou edicí Neue Mozart Ausgabe (včetně kritických zpráv k relevantním svazkům). Protože soubor strahovských mozartian má překvapivě velký rozsah a jeho detailní zpracování jakožto celku si vyžádá několikaleté práce, soustřeďuje se předkládaná disertace na jednu z klíčových skupin, tj. na prameny k Mozartovým operám. Nezbytné komparace byly provedeny jak s autografy uloženými v Berlíně, v Krakově a v Paříži, tak s relevantními dobovými opisy v Berlíně, v Drážďanech, v Mnichově, v Karlsruhe, ve Vídni, v Salcburku, v Curychu, v Brně a v Praze. První kapitola shrnuje známá fakta o strahovském klášteru premonstrátů jako kulturním centru a o jeho hudební tradici. Následuje popis hudební sbírky kláštera se zvláštním zřetelem na mozartovské prameny a v samostatných kapitolách jsou pak detailně...
Semiramide riconosciuta - opera k pražské korunovaci Marie Terezie 1743
Jonášová, Milada
Korunovační opera Semiramide riconosciuta byla provedena v den korunovace 12. května 1742. Na základě dosud známých pramenů se nepodařilo zjistit, kdo byl jejím skladatelem. Partitura opery se nedochovala. Pokud jde o její libreto, autorce se podařilo prokázat, že opera byla pouhým pasticciem, tzn. jednalo se o operu sestavenou z árií jiných úspěšných oper.

Viz též: podobná jména autorů
1 JONÁŠOVÁ, Magdalena
1 JONÁŠOVÁ, Miroslava
2 Jonášová, Magda
1 Jonášová, Marie
2 Jonášová, Markéta
3 Jonášová, Michaela
1 Jonášová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.