Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fenomén sexu v časopisech Elle a Maxim
Hrabě, Jiří ; Osvaldová, Barbora (vedoucí práce) ; Jonášová, Kateřina (oponent)
Life-stylové časopisy zaujímají na mediálním trhu specifické postavení. Mohou vytvářet dojem jakési elity. S alternativním názorem většinou nepolemizují, doporučují svůj vlastní pohled. Prezentují vlastní specifický obraz muže a ženy, jakýsi vzor, který předkládají čtenáři. Zvláštní roli hraje v těchto časopisech fenomén sexu. Termín fenomén tu pojímáme jako jev, který popisuje vše, co se zjevuje ve smyslové zkušenosti, co je dáno v bezprostředním náhledu věcí. V práci vyjdu z předpokladu, že sex je v life-stylových časopisech prezentován jako fenomén, na který tyto nahlíží jako na záležitost zdravého životního stylu a především osobnosti. Na základě klíčových slov vymezím výběrový vzorek a jeho rozborem se pokusím charakterizovat, jak na pozadí fenoménu sexu prezentují Maxim a Elle muže a ženu. Záměrem práce je rozkrýt, jaký mají reprezentovaný muž a reprezentovaná žena k sexu vztah, zda kladou ve vztahu k opačnému pohlaví větší důraz na oblast duševní či fyzickou nebo jaký zastávají postoj v otázce partnerského soužití. Pokusím se také odpovědět na otázku, zda se informování obou časopisů ve sledované otázce postupně sbližuje či oddaluje a zda se tedy genderové rozdíly, ať už skutečné nebo získané, stírají či prohlubují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
5 Jonášová, Kateřina
1 Jonášová, Klára
3 Jonášová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.