Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aluminum Sieves Supporting Cobalt-Manganese Mixed Oxides as Catalysts for Deep Ethanol Oxidation.
Jirátová, Květa ; Kovanda, F. ; Balabánová, Jana
It can be concluded that conditions of sieves pretreatment substantially affect properties of the deposited oxides, and consequently, the catalitic activity of the prepared catalysts.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Immobilised palladium catalysts
Demel, Jan ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Vohlídal, Jiří (oponent) ; Jirátová, Květa (oponent)
Shrnutí V rámci této diplomové práce byl připraven nový komplex [RuCl2(46-1-iso- propvl-4-nrethvlbenzen) { 1'- (dífenvlfosfi no) ferrocenkarboxvlová kvselina-rc P}] a byla stanovena jcho struktura rcntgcnovou difrakcí na monokrystalu. Na tttesoporézltírnolekulové Síto MCM-41 byl zakotvelr kornplex rutltelria dvěuta způsoby.V prvním případě, kdy byla na MCM-41 nejprve zakotvena Hdpf a poté ruthenatý komplex' došlo pravděpodobně k nezávislému zakotvení obou látek. V druhém případě byl ruthenatý konrplex zakotven přímo bez fosfinového linkeru. Tyto molekulový i oba lreterogenni katalyzátory byly použity ke stu- dirt reakce propargylalkoholu s kyselinou benzoovou , za vznikt 2_oxopropvl_ bcnzoátu. oba hctcrogcnní katalyzátory mčlypodobnou aktivitu, cožuka- zuje,že v tottrto případě nezáleželo Ita přítolttttosti fosfinovélro ligandu. Velrrri nízká aktivita heterogenních katalyzátorů v porovnání s homogenním byla způsobena paralelní reakcí propargylalkoholu s křemičitanovým molekulo- vým sítem MCM-41 na neidentifikovaný, pravděpodobně polymerní produkt. Bylo zjištěno, žekatalytická centra se z heterogenních kata|yzátorů vymý- vají, ale v tak malém množství,žerrmožtiu.jíminimálně ještě jedno porržití kataIyzátoru bez výrazné ztráty aktivity'
Catalytic Activity of Cobalt Impregnated on Ordered Mesoporous Silica Materials in N2O Decomposition.
Kuboňová, L. ; Fridrichová, D. ; Peikertová, P. ; Mamulová Kutláková, K. ; Kozubová, S. ; Jirátová, Květa ; Obalová, L. ; Cool, P.
Three different ordered mesoporous silica materials, such as MCM-41, Al containing MCM-41 (mass ratio Si/Al = 10) and SBA-15, were prepared. In a next step, cobalt (5-8 wt%) as an active metal for redox reactions, was introduced by the impregnation. The prepared catalysts were characterized by AAS, EDX, N-2 physisorption, XRD, DR UV-Vis spectroscopy, Raman spectroscopy, TPR-H-2 and their catalytic properties were evaluated for N2O decomposition and reduction. The catalysts showed poor activity in N2O decomposition while the use of reducing agent (carbon monoxide) was beneficial for their catalytic activities. The lowest catalytic activity showed Co/Al-MCM indicating that the aggregated CoxOy species present in this catalyst were inactive and not beneficial for the catalytic activity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mechanochemical Preparation of Alumina-Ceria
Jirátová, Květa ; Spojakina, A. ; Tyuliev, G. ; Balabánová, Jana ; Kaluža, Luděk ; Palcheva, R.
Ceria containing catalysts play an essential role in heterogeneous catalytic processes. However, ceria shows poor thermal stability and low specific surface area and therefore, many studies have been done to improve its properties by combination with other oxides. Alumina-ceria is substantial component of the three ways catalysts, due to the ceria ability to function as the buffer of oxygen and to enhance the oxygen storage capacity of the catalysts. Ceria in these catalysts also functions as structural promoting component, increasing alumina stability towards thermal sintering. Promising method of oxides preparation, very interesting and simple but not sufficiently studied yet is a mechanochemical synthesis. Here we report on the synthesis of nano-sized alumina, ceria and ceria-alumina of various compositions by a wet solid phase mechanochemical reaction of hydrous aluminum, and/or cerium nitrate with ammonium bicarbonate after addition of a small amount of water. The aim of this contribution is to study processes being in progress during synthesis of the mixed oxides, interaction between components and their mutual effect on the properties of resulting products. The phase evolution during mechanical milling and the subsequent heat treatment of precursors were studied by X-ray diffraction, DTA/TG, H2-TPR, NH3-TPD, CO2-TPD, N2 adsorption at -195°C, IR, and XPS spectroscopy. Alumina and mixtures of alumina with different quantities of CeO2 (1- 18 wt. %) were synthesized by mechanochemical method from aluminum nitrate, cerium nitrate and ammonia bicarbonate.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Deep Oxidation of Ethanol over Co-Mn-Al Mixed Oxides Supported on Pelletized Magnesia-Alumina: Role of Acid-base Properties.
Jirátová, Květa ; Balabánová, Jana ; Kovanda, F. ; Obalová, L.
In the present study, we applied the method of impregnation using acidic solution of metal salts in combination with a support having basic properties that could limit penetration of active components into the support pellets.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Co3O4 Supported on Different Supports for N2O Decomposition.
Klyushina, A. ; Pacultová, K. ; Jirátová, Květa ; Obalová, L.
In this work Co3O4 catalysts supported on different kind of shaped supports (rings, quadrulobes) were prepared by incipient wetness impregnation method. As support materials commercial supports made of MgAl oxides, Al2O3 and TiO2 were used. The catalysts were characterized by AAS, XRD, Raman, FTIR, SEM, H2-TPR and nitrogen adsorption methods and tested for nitrous oxide decomposition.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Jirátová, K.
1 Jirátová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.