Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vidová struktura slovesných derivátů kořene -pad-
Jindra, Vojtěch ; Bozděchová, Ivana (oponent) ; Uličný, Oldřich (vedoucí práce)
Práce vychází z netradičního přístupu sdružit slovesa s různými afixy na základě podobného významu. S použitím dat z elektronických zdrojů zachycuje systém slovesných odvozenin kořene -pad- v 53 heslech, obsahujících slovníkovou definici, rozbor typických valenčních struktur a především množství příkladů. V celé práci lze nalézt více než tisíc různých dokladů z Českého národního korpusu a z internetu. Slovesa s kořenem -pad- se objevují ve třech vidových formách - jako perfektiva se sufixem -nou-, imperfektiva se sufixem -a- a sekundární imperfektiva se sufixem -va-. Tyto formy zároveň vystupují ve spojení se 14 různými prefixy (vedle podoby bez prefixu a zdvojených prefixů povy- a zpro-): do-, na-, o-, od-, po-, pro-, pře-, při-, roz-, s-, u-, v-, vy-, za-. Jak jsem ukázal, pro každý z těchto prefixů jsou typické určité slovesné významy; pozice některých vidových forem rovněž nemusejí být ve struktuře realizovány.

Viz též: podobná jména autorů
1 Jindra, Viktor
1 Jindra, Vratislav
1 Jindra, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.