Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou
Hoidekrová, Kristýna ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Jeníček, Jan (oponent)
Cílem této práce bylo vytvořit metodiku práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou, která se využívá nejen u pacientů po amputaci horní končetiny, ale i u pacientů s vrozenou vývojovou vadou horní končetiny. V České republice neexistuje komplexní metodika, která by uceleně prezentovala informace o ergoterapii a myoelektrických protézách horních končetin, navzdory velkému počtu zahraničních studií vztahujících se k této problematice. Myoelektrická protéza využívá principu snímání myoelektrických signálů, které jsou následně transformovány na motorický výstup v terminální části protézy. Ergoterapeutická intervence začíná již ve fázi preprotetické, kdy ergoterapeut hodnotí obecný potenciál k využití myoelektrické protézy a snímá myoelektrické signály z reziduálního pahýlu. Ve fázi interprotetické se ergoterapeut věnuje nácviku běžných denních činností s využitím cvičené myoelektrické protézy a tréninku reziduálního pahýlu. Fáze postprotetická obsahuje ergoterapeutická hodnocení a testování, která se zaměřují na pacientovy schopnosti myoelektrické kontroly, zapojení protézy do běžných denních činností a na Školu úchopu. V rámci Školy úchopu se ergoterapeut věnuje tréninku provedení úchopu v oblasti tempa, síly stisku a cílených pohybů. Praktická část je tvořena třemi kazuistikami, které...
Popularita házené u studentů pražských vysokých škol
Jačková, Eliška ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Jeníček, Jan (oponent)
Název: Popularita házené u studentů pražských vysokých škol Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit popularitu házené u pražské vysokoškolské populace. Práce se zabývá sledovaností házené a jejím provozováním. Dále se zaměřuje na povědomí a znalosti studentů o tomto sportu a na celkové vnímání atraktivity házené. Metody: Potřebná data k výzkumu byla shromážděna prostřednictvím metody elektronického dotazování. Hlavním nástrojem této metody byl dotazník vytvořený speciálně pro účely této práce. Teoretická část práce byla zpracována pomocí studia odborné literatury. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, jak je házená populární po studenty pražských vysokých škol. Bylo zjištěno, v jaké míře ji provozují a sledují a jaké o ní mají znalosti. Poslední část pak zjistila, jaké atributy podle studentů činí házenou populární a jaké by mohly její atraktivitu zvýšit. Klíčová slova: Popularita, házená, sport, marketingový výzkum, elektronické dotazování

Viz též: podobná jména autorů
4 Jeníček, Jakub
1 Jeníček, Jaromír
2 Jeníček, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.