Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení přírodních látek pomocí in vivo testů s Artemia salina
Ježková, Vendula ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Karlíčková, Jana (oponent)
1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Autor: Vendula Ježková Školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení přírodních látek pomocí in vivo testů s Artemia salina Hodnocení biologické aktivity látek je důležité pro stanovení jejich toxického působení na chemické a fyziologické funkce organismů a jejich části. V této práci byl pro hodnocení akutní toxicity použit mořský korýš Artemia salina. Testovány byly vodné extrakty připravené z rostlinných drog Salviae folium, Apii semen, Coptidis rhizoma, Evodiae fructus, Zanthoxyli radix a Ziziphi fructus a dva izolované alkaloidy galanthamin a huperzin A. Pro každý extrakt a alkaloid byla vypočtena hodnota LC50. Výsledky práce ukázaly, že nejtoxičtěji působil extrakt z Coptis chinensis, LC50 = 0,134 ± 0,004 mg/ml. Dále toxicita extraktů klesala v pořadí Ziziphus jujuba, LC50 = 0,817 ± 0,165 mg/m > Zanthoxylum nitidum, LC50 = 1,154 ± 0,015 mg/ml > Salvia officinalis, LC50 = 2,074 ±0,462 mg/ml > Evodia rutaecarpa, LC50 = 2,166 ± 0,244 mg/ml > Apium graveolens, LC50 = 4,041 ± 0,108 mg/ml. Testované alkaloidy neprokázaly při hodnocených koncentracích žádnou toxickou aktivitu. Klíčová slova: Artemia salina, přírodní látky, alkaloidy, toxicita, biologická aktivita
Svalová aktivita při záměrné lezecké činnosti
Kuželka, Miroslav ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Ježková, Vendula (oponent)
Název: Svalová činnost při záměrné lezecké činnosti. (Muscles activity in climbing.) Cíl práce: Popis svalových řetězců, které se zapojují při záměrné lezecké činnosti. Metoda: Elektromyografické měření v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Práce svalových skupin při lezecké činnosti má charakter kvadrupedální lokomoce. Svaly tvoří propojené funkční celky. Klíčová slova: svalové řetězce, elektromyografie, lokomoce na umělé stěně.

Viz též: podobná jména autorů
4 JEŽKOVÁ, Věra
10 Ježková, Veronika
3 Ježková, Viola
4 Ježková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.