National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Academic libraries of public universities in the Czech Republic and their services aimed for foreign students : analysis of current state
Jeřábková, Eva ; Landová, Hana (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
(in English) The aim of master thesis was to describe and asses current state of services offered by libraries of public (i.e. non-private) universities in the Czech Republic to foreign students. The first chapter briefly characterizes university libraries in the Czech Republic and aims at legislative framework, financing, institutional background, users, offered services and information sources typical for university libraries. The second chapter deals with foreign students at universities in the Czech Republic. It presents an overview of works which dealt with the theme of foreign students in the Czech Republic until now, informs about which public universities in the Czech Republic are preferred by foreign students and which countries these students come from. The third chapter presents the principal part of the work. It contains the report on the survey carried out in public university libraries in the Czech Republic to which a questionnaire was sent focusing on services offered to foreign students. This chapter coincides with the former chapter dealing with general characteristics of barriers and describes practical and particular manners through with university libraries try to overcome these barriers between a library and foreign students. The fourth chapter offers a view on the situation in...
Changes of the notion document, source of information and information resource
Jeřábková, Eva ; Jansová, Linda (referee) ; Drobíková, Barbora (advisor)
Cílem bakalářské práce bylo zpracování historického a terminologického vývoje pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj v knihovnictví a informační vědě. Zahrnuje i životopis Paula Otleta, jako předchůdce informační vědy. V první části práce jsou pojmy dokument, informační pramen a informační zdroj zasazeny do historického kontextu vývoje knihovnictví a informační vědy. Druhá část pojednává o hmotné stránce dokumentu - nosiči a obsahu, na kterém jsou postaveny jeho tradiční výklady a definice. Třetí kapitola vedle sebe staví a rozebírá vybrané výklady a definice pojmu dokument, informační pramen, informační zdroj zahraničních i domácích autorů a porovnává je se slovníkovými definicemi. Na závěr třetí kapitoly je zařazen malý jazykový exkurz, ve kterém jsou uvedeny popisované termíny v cizích jazycích. V historickém přehledu výkladu termínu dokument lze vysledovat dva různé přístupy. Pragmatický přístup založený na definování termínu dokument pomocí jeho fyzické formy vyhovoval tradičnímu pojetí dokumentu jako obsahu fixovaném na hmotném nosiči, ale nedostačoval pro dokument v síťovém digitálním prostředí. Východiskem pro definování dokumentu v síťovém digitálním prostředí se jeví funkční přístup, prosazovaný již Paulem Otletem, Suzanne Briet a některými dalšími dokumentalisty. Nechápe dokument...
Timetabling – Preparation of a timetable for school
Jeřábková, Eva ; Jablonský, Josef (advisor) ; Skočdopolová, Veronika (referee)
The aim of the thesis is to create a model of timetable for primary school for all teachers and classes so that the timetable is in compliance with all teaching plans, the conditions of the Ministry of Education, Youth and Sports (general education program), the school's needs and requirements of teachers. The timetable is created for a particular school, ZŠ nám. Svobody in Prague. The first part of the thesis is focused on the theoretical description of methods and procedures for dealing with the problem of timetable. The second part describes the elementary school, for which the timetable is made, it's classes, teachers and conditions of the tuition. It is also formulated and described a mathematical model of the problem that is solved by using the program Lingo.
Project Planning: Opening the Italian foodstuffs shop
Jeřábková, Eva ; Flusserová, Lenka (advisor) ; Kořenář, Václav (referee)
The work is focused on planning the project aiming at opening the Italian foodstuffs shop. In the theoretical part the main terms and definitions in project management are explained and the most frequent methods being used in project management are described. The practical part is concentrated on the project itself. For project planning the application Microsoft Office Project has been used. The periods of project duration and the total costs having been found out are compared with the trader demands and the decision concerning the project realization is taken.

See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.