Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pěstounská péče jako forma náhradní rodiny s ohledem na reformu právní úpravy
Jarkovská, Barbara ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Tématem předkládané diplomové práce je institut pěstounské péče, který je v mnohých vyspělých zemích včetně České republiky nejrozšířenější formou náhradní rodinné péče. Pěstounská péče je řízená, kontrolovaná a financovaná státem. Jejím účelem je poskytnout náhradní domov dítěti, o které se jeho rodiče nechtějí, nemohou či nedokážou postarat. Na území České republiky prošla pěstounská péče zajímavým vývojem, jenž odrážel podmínky daného období, jakož i empirické a teoretické poznatky z této oblasti. V době komunistického režimu, kdy byla idealizována péče kolektivní, nebyla pěstounská péče využívána z důvodu zrušení právní úpravy této formy náhradní rodinné péče. V současnosti se jedná o institut, který je hojně využíván a státem značně podporován. Odborníci dlouhodobě poukazují na nezastupitelnost pěstounské péče v systému forem náhradní péče o děti, zejména s ohledem na její schopnost nápravy psychické deprivace u dětí. Na druhé straně odborníci varují před neblahými psychologickými důsledky péče ústavní. V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož v mezinárodních úmluvách, je proto zakotvena přednost náhradní rodinné péče před péčí ústavní. Diplomová práce vymezuje základní pojmy týkající se institutu pěstounské péče (právo na rodinný život, nejlepší zájem dítěte, náhradní péče o děti,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.