Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním měřítku. Naše diplomová práce zkoumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými parametry (TVP-VAR) se stochastickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v obou modelech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a Maďarska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním měřítku. Naše diplomová práce zk- oumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a Mad'arsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými parametry (TVP-VAR) se stocha- stickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v obou mod- elech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a Mad'arska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy. Bibliografická evidence Janhuba, R. (2012): Přelévání volatility v nově členských státech Evropské unie: Bayesovský model. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce: doc. Roman...
The effect of exchange rate changes on stock market volatility in new member states
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Tato práce zkoumá, zda změny ve směnném kurzu hrají roli v určení volatility akciového trhu v nově členských státech EU. S použitím denních dat z šesti zemí střední a východní Evropy zkoumáme GARCH model, do kterého přidáváme změnu směnného kurzu jako vysvětlující proměnnou do rovnice volatility. Použitím TARCH modelu také zkoumáme, zda volatilita akciového trhu závisí na znaménku jeho poslední změny. Výsledky ukazují, že oslabení směnného kurzu posiluje volatilitu akciového trhu v České republice, Maďarsku a Polsku, zatímco v Rumunsku dojde ke stejnému výsledku po posílení směnného kurzu. Odlišnost výsledků pro různé země je v souladu s výsledky předchozích výzkumů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.