National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Confrontation of worker and evil in selected areas of social work
Jančo, Milan ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Válková, Helena (referee)
Diploma thesis " Confrontation of worker and evil in selected areas of social work " deals with the issue of evil in the context of social work. The theme is unlocked through philosophical discourse. There are various theories presented based on the dimensions of evil, already include holistic concepts of man (biological, psychological, spiritual and social unity of human existence). In describing the focus of evil in the context of each part of the model is to use some of the favorable scientific disciplines. Followed by a description of the theory of evil in the context of social work and shows the characteristics of the areas in which the research was conducted, ie prisons, probation and mediation, homelessness, drug scene. Research spacecraft mapping the perception of evil workers and productive strategies related to its mastery. The knowledge has been presented and interpreted in the context of defined research problems. The last section summarizes the theory of evil and shows the key findings important for understanding the concept of evil and effective strategy for coping with this phenomenon. This text can serve not only social workers but also people with different sectoral specializations in the helping professions who are exposed to evil.
The Metodics of Presentation of Historical Interiors and their Outfit
Bobek, Karel ; Bydžovská, Ilona ; Cichrová, Kateřina ; Jančo, Milan ; Jerie, Pavel ; Kadlec, Miloš ; Křížová, Květa ; Kubů, Naděžda ; Lukášová, Eva ; Novotný, Jaromír ; Sedláková, Marta ; Slavko, Pavel ; Štulc, Josef ; Weiss, Petr
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.