Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.
Druhové složení a abundance společenstev juvenilních ryb na vybraných profilech v povodí Labe
Jurajda, Pavel ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Kopeček, Lukáš
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Labe.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.
Vyhodnocení účinku biomanipulace a ichtyologický průzkum VD Hamry v roce 2015
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Roche, Kevin Francis ; Kopeček, Lukáš
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem.
Průzkum společenstva ryb VD Plumlov
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Roche, Kevin Francis ; Kopeček, Lukáš
Vodní nádrž Plumlov byla předmětem revitalizačních opatření na zlepšení kvality vody včetně totálního vypuštění a odbagrování sedimentu. V roce 2015 proběhl průzkum nově se vytvářejícího rybího společenstva s cílem získat informace potřebné pro následný management.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Janáč, Michal ; Roche, Kevin Francis ; Jurajdová, Zdenka
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.
Biomanipulační opatření na vodárenské nádrži Hamry - slabá odezva fytoplanktonu na redukci biomasy planktonofágních ryb
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal ; Roche, Kevin Francis ; Mikl, Libor ; Rederer, L. ; Zapletal, T. ; Koza, V. ; Špaček, J.
One measure commonly used for improving water quality in open waters is biomanipulation of fish stock. Previous studies in shallow lakes confirm the importance of reducing cyprinid populations for increasing zooplankton. Empirical results from reservoirs, however, are scarce. The aim of this study was to evaluate the effect of an intensive reduction of cyprinid fishes and perch fry density between 2009 and 2013 on water quality in the Hamry drinking water reservoir. The abundance of common bream broodstock decreased by around 12 000 individuals over the five years, and biomass dropped below 20 kg.ha-1. Stocking with pike and zander proved less effective. In reservoirs similar to Hamry, reduction of bream biomass can be a highly effective means of increasing filtering zooplankton biomass. Phytoplankton dynamics, however, appear to depend on additional factors, with nutrient loading (especially phosphorus) probably playing the primary role.
Ichtyologický průzkum poříčních tůní a lagun řeky Labe v úseku Střekov - Hřensko
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Mrkvová, Markéta ; Janáč, Michal ; Šlapanský, Luděk ; Mikl, Libor
Předmětem objednávky (č. W/OO/13/022/12-06) bylo provedení ichtyologického průzkumu na 13 lokalitách poříčních tůní a lagun Labe v úseku od Střekova po Hřensko. Cílem předkládané zprávy je vyhodnotit rybí společenstva a úspěšnost přirozené reprodukce na sledovaných lokalitách a zjistit význam a potenciál jednotlivých lokalit pro ichtyofaunu řeky Labe v předmětném úseku v souvislosti s uvažovanou výstavbou Plavebního stupně Děčín.
Ichtyologický a hydrobiologický průzkum VN Hamry
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Konečná, Markéta ; Jurajdová, Zdenka ; Janáč, Michal ; Ondračková, Markéta ; Chaloupková, Lucie ; Štěpina, Jan ; Šlapanský, Luděk
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy s rybím společenstvem v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na zadaných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Janáč, Michal ; Jurajdová, Zdenka ; Konečná, Markéta ; Vašek, Mojmír
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Janáč, M.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.