National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring revitalizačních zásahů v NPR Žofinka, CHKO Třeboňsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Kučerová, Andrea ; Jakšičová, Táňa ; Rektoris, Ladislav
Cílem studie je praktické ověření možnosti regenerace lesního vrchoviště s narušeným stromovým patrem v NPR Žofinka, možnosti obnovení procesu rašeliniště, zabezpečení regenerace borovice blatky a udržení druhového bohatství charakteristického pro blatková vrchoviště Třeboňské pánve. V roce 2002 pokračovalo třetím rokem sledování úspěšnosti revitalizačních zásahů včetně zhodnocení vlivu požáru z r. 2000 na diverzitu vegetace lesního vrchoviště. Proběhla inventarizace 15 nových rašelinných jezírek.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.