National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (referee) ; Kazda, Tomáš (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a dále popíši budoucí plány pro moji Chytrou domácnost. Taktéž představím a porovnám systémy chytrých domů od firem, které se touto technologií zabývají několik let.
Renewable energy sources: are they always contributive to the environment?
Pelz, Václav ; Jašková, Jana (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží se zároveň poukázat na mnoho otázek a problémů s obnovitelnými zdroji se kterými se v dnešní době potkáváme, jelikož poptávka po elektřině stále roste, a přírodní neobnovitelné zdroje jako je ropa či uhlí pomalu ale jistě mizí. Nastiňuje základní problémy s obnovitelnými zdroji a uvádí klady a zápory jejich využití i do budoucna.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
The influence of computer games on English language knowledge
Prát, Patrik ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Navzdory skutečnosti, že počítačové hry stále nabývají na popularitě, postoj většiny vůči počítačovým hrám je stále převážně negativní. Cílem této bakalářské práce je demonstrovat fakt, že hraní počítačových her může být prospěšné při osvojování cizího jazyka. Tato bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, ve kterých je probírán aktuální postoj k anglickému jazyku v dnešním světě, osvojení cizího jazyka a vliv počítačových her na znalost anglického jazyka. Empirická část této bakalářské práce se zaměřuje na analýzu průzkumu, který byl tvořen formou dotazníku.
Czech and English equivalents from information technology
Trailovic, Daniel ; Mihai, Hana (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad slov používaných v informačních technologiích. Definuje postupy překladů, včetně metod a jednotlivých druhů překladů. Dále tato práce popisuje, jak se připravit na překlad, co je potřeba udělat a čemu je potřeba se vyhnout. Praktická část se zaměřuje na slova, která často používají čeští rodilí mluvčí.
E-learning as a means of teaching at universities
Mikulášek, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také pokouší odhadnout jeho vývoj v nedaleké budoucnosti. Mimo to pohlíží na faktory ovlivňující efektivitu e-learningu a jeho potenciální negativní dopady. Praktická část se skládá z výsledků provedeného výzkumu a jejich následného rozboru.
The implementation of Search Engine Optimization methods and keyword analysis in articles with scientific and technical content
Chudáčik, Ondrej ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Semestrálna práca je zameraná na implementáciu metódy Search engine optimization na vybranú webovú stránku. V práci autor zhŕňa konkretné body, na ktoré sa je potrebné pri implementovaní zamerať, aby sa webstránka zobrazila na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google. V prostredí súčasných internových vyhľadávačov, v ktorých algoritmy sa neustále vyvíjajú, je pre poskytovateľov webových stránok veľmi dôležité byť pre užívateľov ľahko prístupný a zároveň ostať aktuálny. Autor sa v práci jednotlivo venuje On-page a Off-page prvkom, ktoré v prípade správnej implementácie zaručia úspešnosť. Práca rozoberá základné funkcie, technické vlastnosti webových stránok a taktiež popisuje možnosť finančných príjmov z internetovej reklamy. Dôraz je kladený najmä na zodpovednosť pri dodržiavaní pravidiel optimalizácie.
Supercapacitors for Energy Storage
Přidal, Tomáš ; Jašková, Jana (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody superkapacitoru. Dále jsou představeny možnosti využití superkapacitoru v různých průmyslových odvětvích. Následující kapitola nastiňuje ostatní způsoby ukládání energie i s jejich výhodami a nevýhodami, která je doplněna o srovnávací tabulku s parametry. Poslední kapitola je zaměřena na teoretický návrh modulu superkapacitorů.
Technology in contemporary cinema and its impact on film production and reception
Tetour, Daniel ; Jašková, Jana (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto technik. Práce bere v úvahu nejen dopad na produkci filmu, ale také skutečnost, jak tyto techniky ovlivňují samotné přijetí filmu ze strany diváků.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Jašková, Jarmila
1 Jašková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.