National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Communication in Mobile Robotics
Hýbl, Matouš ; Jílek, Tomáš (referee) ; Žalud, Luděk (advisor)
Cílem této práce je poskytnout náhled do způsobů, jakými by se daly vylepšit komunikační spoje používané v mobilní a zejména servisní a záchranářské robotice. Elektromagnetické spektrum, zejména rádiové spektrum, je rozebráno vzhledem k nutnosti určit frekvence na kterých je možné komunikační spoje provozovat. Dále jsou popsány digitální modulace, jelikož mají vliv na chování signálu v přítomnosti rušení. Rovněž jsou popsány možnosti vylepšení komunikačních spojů, a to včetně jejich vhodného použití a možné implementace. Je vyvinut komunikační subsystém založený na routerech MikroTik. Tento komunikační subsystém je schopen retranslace a je vybaven hardwarem potřebným pro implementaci záložního spoje založeného na LTE. Jako testovací robot je oživen robot Orpheus HOPE, který je vybaven novou řídicí deskou, firmwarem, zmíněným komunikačním subsystémem a přejmenován na Orpheus CT. Dále je vyvinut systém pro měření vlastností komunikačních spojů, který je následně ověřen během dvou experimentů. Třetí experiment se zabývá testováním funkce retranslace komunikačního subsystému. Zhodnocení experimentů ukazuje, že zmíněný měřicí systém funguje a že komunikační subsystém je vhodný pro použití v robotech servisní a záchranářské robotiky.
Operator's station for Perseus mobile robot
Sabó, Marek ; Jílek, Tomáš (referee) ; Burian, František (advisor)
This thesis deals with the design and implementation of application for control of mobile robot. In the introductory section is discussed used platform GEARS-SMP, the principle of functionality of protocol for servo motors control, format M-JPEG and standard H.264. Further work is dedicated to analysis of designing user interface in robotic applications, available options for control devices and hardware used in remote controller. The following part focuses on the design of robotic application, especially on graphic user interface and virtual head-up display and follow-up implementation of created application in Raspberry Pi. In the end, thesis describes implemented software solution and compares resulting application with the created design.
Flight Trajectory Planning for Unmanned Aerial Vehicles
Horeličan, Tomáš ; Jílek, Tomáš (referee) ; Gábrlík, Petr (advisor)
This thesis deals with the problem of planning a complete flight trajectory (ie. horizontal and vertical components) for unmanned aerial vehicles (UAV) with a main focus on maintaining a constant height and distance from the terrain. It includes the design of the trajectory planner itself, which is created in the Matlab environment. The design is mainly focused on small rotary aerial vehicles and drones. Main concepts of geolocation are discussed in the first chapters, which includes means of realization, basic terminology and theory that is needed in order to sufficiently track an object and its height on Earth. Principles of aerial survey, its use cases and means used in this thesis are also described. Following chapters present a complete hierarchical overview of the functionality of the designed planner and provide demonstrations with simulations. The practical part discusses results obtained from real flights of the vehicle.
Measurement of GNSS receiver accuracy
Čepl, Miroslav ; Gábrlík, Petr (referee) ; Jílek, Tomáš (advisor)
In this thesis a new method of determining an accuracy of a GNSS receiver is presented. First, a research of basic GNSS systems and a description of receiver accuracy is performed. Subsequently, the method of measuring the accuracy with the focus on RTK mode is proposed. A measuring jig is designed and manufactured. After verifcation of jig accuracy, a measurement of three dierent antennas is performed for subsequent comparison of basic characteristics. The work also contains instructions for operating the measuring jig.
Heat exchanger design
Jílek, Tomáš ; Kudela, Libor (referee) ; Špiláček, Michal (advisor)
This bachelor thesis deals with the design of a tube heat exchanger for water - water media, which is part of a cooling circuit. The thesis contains basic description and distribution of tube heat exchangers. It also includes designing and calculating geometric dimensions, calculating the pressure losses in the pipe and intermediate flange spaces and calculating the actual output of the heat exchanger. Part of the thesis is also drawing documentation of the proposed heat exchanger.
Mobile robot control and guidance using computer vision
Granát, Michal ; Jílek, Tomáš (referee) ; Mišík, Štefan (advisor)
Teória riadenia je aplikovaná takmer všade okolo nás, počnúc reguláciou teploty v našich domoch cez modelovanie správania sa trhu až po riadenie vesmírnych lodí. Dôvod, prečo je tomu tak je, je jej výkonnosť a krása, obe skryté v použitých matematických aparátoch. Kolesové mobilné roboty sú taktiež veľmi rozšírené, hlavne v priemysle, kvôli ich obrovskej nosnosti, ktorá je nevyhnutná. Veľmi presné detekovanie trasy je dôležité kvôli dôslednému riadeniu robota po jeho ceste. Jedna z najjednoduchších možností ako vynačiť trasu je použitie čiary, ktorá má iné optické vlastnosti ako jej podklad. Na detekovanie takto určenej trasy existuje niekoľko metód, ale najvýkonnejšie a najefektívnejšie je použitie kamery s následným digitánym spacovaním obrazu, ktoré je síce náročné na výpočtovú silu, ale je ním možne získať obrovské množstvo dát. Hoci táto metóda môže vyzerať zastaralo (vodiaca čiara) stále sa využíva v niektorých projektoch práve kvôli jej jednoduchosti a nízkej cene. Skutočné použitie kamery pre navigáciu všeobecne (nie pomocou čiary) je dokonca zatiaľ oblasť, ktorá je stále vo vývoji. Cieľom tejto práce je zostaviť malý mobilný robot, vytvoriť matematický model, navrhnúť niekoľko regulátorov a riadiť robot po vyznačenej čiare za použitia camery a počítačového videnia.
GNSS Navigated Mobile Robot
Chmelař, Jakub ; Jílek, Tomáš (referee) ; Kopečný, Lukáš (advisor)
The diploma thesis is focused on the topic of global satellite navigation of mobile robots. The paper describes the principle of currently available global satellite navigation systems. The main element of the thesis is the proposal of mobile robot navigation algorithm. An integral part is also the design of a mobile robot to verify the functionality of the navigation algorithm. The robot software program is described. At the end, everything is verified by real experiments.
Comparative analysis of Czechoslovak and Finnish strategic cultures before World War II
Jílek, Tomáš ; Karásek, Tomáš (advisor) ; Soukup, Jaromír (referee)
Aim of the thesis is to examine the influence of strategic culture on states and their most substantial decisions. The concept of strategic culture introduced first by Jack Snyder in the 1970s is today generally accepted, there are even warnings that culturalism may become too fashionable, indeed some authors say this is already happening. Most works however focus on strategic cultures of countries with long and rich history, historical experience and a great amount of various doctrinal documents - such as USA, Russia, China or India. My aim is to identify the influence of strategic culture in small countries, with a rather short period of independence - Finland and Czechoslovakia before World War II. They differ in one crucial decision: Czechoslovakia had decided to yield to German territorial demands, while Finland had decided not to do so and as a result faced a war against the Soviet Union. Hypothesis of this work is that this crucial difference is caused by different strategic cultures in the two contexts.
Robotic solution of automated yoghurt packing line
Ficek, Václav ; Jílek, Tomáš (referee) ; Chromý, Adam (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the design of a technical solution for increasing efficiency of the yogurt packing line. It is divided into four basic parts. The first part discusses pros and cons of the present production. The second part theoretically analyzes industrial robots and based on the requirements, suitable manipulator is chosen. The third part deals with the possible concept of a yoghurt packing line. In the fourth part complex technical documentation and control algorithm are made. Eventually, the real line parameters are evaluated.
Motor driver board for mobile robot
Stavělík, Jiří ; Jílek, Tomáš (referee) ; Burian, František (advisor)
This thesis describes circuit design and realization for differential control of mobile robot. Control system is based on microcontroller STM32 of company STMicroelectronics, which selection is discussed too. Part of the work thesis is description issues concerning differential control of mobile robot, DC motor cotrol with incremental encoder including cascade control and implementation of cotrol algorithms.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.