Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
When Colour Narrates: Colour as a Narrative Tool in Audio-visual Storytelling
Larsen, Morten ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; KLARICOVÁ, Kateřina (oponent)
This thesis explores the use of colour as a narrative tool within the realm of cinema. Even though colours have taken up a considerable role in the history of film, colour theory and colour aesthetic have not received reasonable attention in film studies compared to other fields. The thesis reflects upon why this might be the case based on the hypothesis by David Bachelor that a history long “chromophobia” has existed in the arts in the Western world. The paper then seeks to give an overview of relevant theory of colour that tries to shed light on the multiplex nature of colour itself, and in continuation to that, its ability to convey meaning within audio-visual story-telling. Finally, this paper shall investigate the selected works by three directors - Eric Rohmer, Rainer Werner Fassbinder and Alfred Hitchcock - that utilize colour narratively within their work but in various ways. It is the aim of this thesis that the analysis supported by theory shall prove the quality and unique property of colour in audio-visual storytelling.
Vnitřní logika filmového jazyka
Tichovský, Martin ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; SMUTNÝ, Vladimír (oponent)
Anotace Diplomová práce Vnitřní logika filmového jazyka se zabývá vedením diváka obrazovými znaky. Film je zde uvažován jako způsob komunikace. Text prozkoumává procesy a vztahy na ose autor- dílo-divák, nabízí terminologický aparát a ve filosofickém duchu se snaží rozpracovávat základní otázky týkající se díla jako tvořivého záměru. Práce by měla dospět k cíli v okamžiku, kdy čtenář- kameraman dokáže zahlédnout vedle technické podstaty filmu i jeho organické struktury. Vstoupí-li autor svým uvažováním do sféry komunikačního procesu, může filmové dílo „ožít“ v dialogu: směrovat myšlenkové cesty diváka, provokovat jeho intelektuální schopnosti, oživovat jeho zkušenosti a vzdorovat jeho očekávání.
Struktura obrazu jako výrazový prostředek kameramana
Ticháček, David ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
Má bakalářská práce se zabývá strukturou filmového obrazu a jejím působením na diváka audiovizuálního díla. Snaží se předložit celkový pohled na jev struktury obrazu. V první části stručně popisuje historické milníky, které vedly ke vzniku fenoménu filmového zrna. Dále objas- ňuje podstatu pojmu struktura obrazu a zkoumá z fyzikálně-chemického hlediska zrno filmových materiálů. Zkoumá estetickou podstatu filmového zrna a poukazuje na způsoby, jakým lidské vidění zrno vnímá. Popisuje metody, jakými je struktura obrazu využívána v kameramanské praxi a pomocí empirického výzkumu zjišťuje skutečný vliv zrna v obraze na vnímání emocionální působnosti filmu a samotného obrazu divákem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 JÍCHA, Marcel
2 Jícha, Marcel
3 Jícha, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.