Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Novel materials for membrane gas separation
Giel, Verena ; Pientka, Zbyněk (vedoucí práce) ; Izák, Pavel (oponent) ; Vopička, Ondřej (oponent)
Souhrn Mnoho vědeckých pracovišť se věnuje vývoji polymerních membrán pro separace plynů. Nicméně v komerční praxi bylo zatím použito jenom několik typů polymerů. Aby membránová separace plynů mohla soutěžit s klasickými metodami, je zřejmá poptávka po nových materiálech s lepšími separačními vlastnostmi. Cílem této práce byla příprava membrán z nových polymerních materiálů. Ke studiu byl zvolen polyanilin (PANI), mnohostranný polymer, jenž může podstatně měnit svoje strukturní vlastnosti různými modifikačními postupy. Samotný PANI vykazuje vysokou O2/N2 selektivitu, a proto by mohl být zajímavý pro různé aplikace jako například obohacování vzduchu kyslíkem nebo naopak příprava inertní dusíkové atmosféry. Membrány z výchozího PANI jsou ale křehké a náchylné k prasklinám. PANI byl proto míchán s polybenzimidazolem (PBI), což je tepelně odolný a filmotvorný polymer. Ze směsného materiálu PANI/PBI tak bylo možné připravit tenké a stabilní polymení fólie. Tyto byly dále modifikovány několikerým způsobem: protonovány kyselinou, tepelně upraveny, přídavkem titanátových nanotrubic (TiNT). Tak byly připraveny následující materiály: 1) směsi neprotonovaný PANI/PBI, 2) směsi protonovaný PANI/PBI 3) tepelně zpracované směsi protonovaného i neprotonovaného PANI/PBI, 4) neprotonovaný PANI/PBI-TiNT membrány se smíšenou...
Pertraction Using Chiral Membranes for Racemic Mixture Separation.
Gaálová, Jana ; Stibor, Ivan ; Cuřínová, Petra ; Izák, Pavel
During pertration experiments we find out, that kinetics of the pertration significantly influence the enantiomer resolution what that facilitated transport is employed.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Laboratorní separace methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát).
Gaálová, Jana ; Vojtek, Lukáš ; Izák, Pavel
Práce se zabývá laboratorní separací methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát). Byly testovány 4 různé průmyslově vyráběné membrány. U všech kromě jedné separace probíhala více méně úspěšně. U PVA 4155-80/2871 separace probíhala s dobrými výsledky, ale velice pomalu, podmínkou, která by mohla zvýšit rychlost reakce by mohlo být zvýšení teploty. Nejlépe z membrán od společnosti Sulzer dělila PDMS 4155 -30/305 R, která separovala MeOH s vysokou účinností a také dostatečně rychle. Naprosto opačný efekt pak měla membrána PDMS 4060, která místo MeOH separovala Trimethylborát.
Ebulliometric and Static Measurement of Total Pressure in the in the Binary Water + Poly(Ethylene Glycol) System.
Pavlíček, Jan ; Bogdanić, Grozdana ; Wichterle, Ivan ; Izák, Pavel
The total pressure of the systems containing water and three different poly(ethylene glycol)s with nominal molecular weights of 1000, 3000 and 6000 g mol-1 was measured isothermally at 303.15, 308.15, 313.15, 323.15, 333.15, 343.15, 353.15 and 363.15, using the improved static apparatus for lower temperatures and ebulliometrically for higher temperatures, covering the concentration range up to 50 wt % of the polymer. The 343.15 K isotherm was measured by both experimental methods, and both showed good continuity and performance. A lot of additional data have been measured but not yet published, which are integrated here together with our recent measurement.
Novel CO2-Selective Blend Membranes Based on Polyvinylalcohol (PVA) and 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Dicyanamide ([emim][dca]) Ionic Liquid for Effective CO2/H2 Separation.
Setničková, Kateřina ; Lanč, M. ; Klepič, M. ; Friess, K. ; Izák, Pavel
This study confirms the positive effect of ionic liquid content in neat polymer on mix gas (CO2/H2) separation. The sorption of CO2 increases with increasing content of [emim][dca] in PVA polymer membranes. The sorption of H2 was negligible in all measured membranes even with highest content of [emim][dca] in PVA. All single gas permeation experiments clearly show increasing permeability of CO2 and H2 with increasing content of ionic liquid in studied polymer. During separation of both gasses, the solution diffusion mechanism is applied. Based on these results we can state that with higher content of [emim][dca] in PVA permeability of both gasses and also ideal selectivity increases. This observation shows a potential of IL where is higher sorption of CO2 than in polymer as good separation medium for CO2/H2 separation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Regeneration of TFC PA Membrane Used for Permation of Hexane Vapours.
Petrusová, Zuzana ; Morávková, Lenka ; Štefková, V. ; Machanová, Karolina ; Jandová, Věra ; Koštejn, Martin ; Izák, Pavel ; Jansen, J.
This contribution is accomplished by the study of the membrane affinity via contact angle measurements and by structural analysis via electron he transport properties of the TFC PA were studied at various experimental conditions and the obtained results will be discussed.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Purification of Flue Gas by Means of Membranes.
Bobák, M. ; Žitková, Andrea ; Vejražka, Jiří ; Červenka, Vojtěch ; Maršálek, J. ; Izák, Pavel
The aim of this work is to test our new patented method of water condensing membrane for flue gas purification. Moreover, our objective is also to compare our unique separation method with polymeric membranes being nowadays developed primarily for carbon capture (CC). Nevertheless, these membranes and whole CC technology have also solve the problem of the other pollutants like SO2, NOx and HX. We would like to find out whether the new separation method could be as efficient as the current polymeric membranes represented by the results of several academic investigations and pilot tests performed by membrane producers. It seems that it would be very advantageous and reasonable to develop the process combining efficient SO2, NOx, HX removal and water recovery but not necessarily with CO2 removal as CC will be possible only on sites where it could be further processed. Thus, there could be also a demand for the efficient technology without CC to be combined with current flue gas purification systems especially on smaller scales.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
New Membranes with Immobilizing Chiral Selector for Racemic Micture Separation.
Gaálová, Jana ; Cuřínová, Petra ; Stibor, Ivan ; Izák, Pavel
Enantiomers exhibit identical properties in the achiral environment, however, they often differ in effectiveness, pharmacological activity and pharmacokinetic profile since the modules with which they interact in biological systems are also optically active [1,2]. Racemic immobilizing chiral selector is present. Five types of membranes with different amount of chiral selector were used. During the pertraction experiments the membranes were subsequently placed between the feed and receiving phase of the pertraction cell. During pertraction experiments we find out, that kinetics of the pertraction significantly influence the enantiomer resolution what indicated that facilitated transport is employed; while enantioselective sorption activity of the membranes reached up to 100%.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.