Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
How to sell education: analysis of marketing tools used in education
Ivaničová, Martina ; Šimůnek, Michal (vedoucí práce) ; Novotná, Eliška (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou marketingu ve školství. Analyzuje a porovnává marketingové nástroje využívané ve školství, způsob realizace marketingových aktivit na středních školách na Slovensku a mapuje, jak školy vnímají problém masifikace školství. Práce se skládá ze dvou částí. V první části práce jsou definovány základní pojmy a teoretická východiska související s marketingem školy a s problematikou masifikace školství. Druhá část je výzkumná, charakterizuje metodiku výzkumu, použité metody, způsob výběru a popis respondentů. Následuje vyhodnocení a prezentace výsledků. Závěr práce poukazuje na klíčové prvky, souhrnně popisuje a vyhodnocuje zjištěné poznatky.
Volunteering as a Preparation of future Managers
Ivaničová, Martina ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tématem dobrovolnictví jako přípravy budoucích manažerů. Zaměřuje se na zkušenosti a kompetence získané podílením se na dobrovolnické činnosti v organizacích AIESEC a zkoumá jejich využitelnost na manažerských pozicích. V první části práce jsou definována teoretická východiska z oblasti managementu, manažerských kompetencí a z oblasti dobrovolnictví. V druhé části práce je blíže popsána nezisková organizace AIESEC. Dále následuje dotazníkové šetření, jeho vyhodnocení a prezentace výsledků. Primárním cílem práce je zjistit, zda dobrovolnictví v AIESEC může fungovat jako manažerská praxe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.