Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.
Podnikatelský záměr rozvoje společnosti
Hladíková, Jana ; prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je vypracovat podnikatelský záměr rozvoje firmy. V první části se zabývám teoretickými fakty, které jsou spjaté s daným tématem, v další části představím maloobchodní prodejnu Prádlo Jana a provedu důležité analýzy vztahující se k této firmě. V poslední části předložím návrh na rozvoj firmy.
Výzkum a optimalizace tekutých kovů s důrazem na aplikaci v oblasti renovace
Hynek, Pavel ; Müller, Miroslav (vedoucí práce) ; Hrabě, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je výzkum tekutých kovů, respektive výzkum vlivu vybraného částicového plniva na vybrané mechanické vlastnosti, které charakterizují oblast využití tekutých kovů pro renovace strojních součástí nebo montážních dílů, dvousložkových reaktivních adheziv založených na epoxidové pryskyřici, s dílčím cílem posoudit a zvolit optimální přidané množství. V diplomové práci jsou interpretovány naměřené hodnoty pro jednotlivá plniva, která jsou v diskuzi porovnány se závěry zahraničních vědeckých prací. V poslední části diplomové práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Využití molekulárních markerů při šlechtění kanadských borůvek
Hynek, Petr
Tato práce se zabývá nejnovějšími poznatky při šlechtění kanadských borůvek. Je zde zpracován přehled v současné době používaných PCR metod, příklady jejich využití v minulosti a možné budoucí uplatnění při studiu druhu Vaccinium corymbosum L. Bylo sledováno uplatnění molekulárních metod využívaných při analýze rostlinné DNA u tohoto rostlinného druhu. Byly zde popsány molekulární metody a jejich výsledky sloužící pro identifikace a odlišení jednotlivých odrůd, diagnostiku patogenů a sledování a tvorbu molekulárních markerů. Tyto markery mohou být spojeny s hospodářsky významnými vlastnostmi tohoto druhu.
Podnikatelský záměr založení společnosti
Hladíková, Jana ; prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro otevření maloobchodní prodejny se spodním prádlem. V první části se snažím shrnout všechna teoretická fakta a východiska, která souvisí s daným tématem, v praktické části se budu zabývat vytvořením podnikatelského záměru pro novou prodejnu včetně důležitých analýz.
Zavedení modulu elektronického obchodování
Hladíková, Jana ; doc.RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zavedením modulu elektronického obchodování ve firmě MVDr. Ivo Dupal - SANVET, ve které v současné době pracuji. Práce obsahuje analýzu současného stavu Inetrnetu, elektronického obchodu, analýzu firmy MVDr. Ivo Dupal - SANVET a návrh elektronického obchodu pro uvedenou firmu. Zároveň je v práci obsažen návrh realizace tohoto problému v praxi a jeho ekonomické a manažerské zhodnocení.
Srovnání B2C loajalitních programů retailových řetězců v segmentu fashion and sport v ČR
Sekerková, Adéla ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Hynek, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza a srovnání věrnostních programů v segmentu fashion and sport v České republice. Dnešní spotřebitel je velmi informovaný a rozhoduje se při nákupu podle mnoha kritérií. Stává se věrným ke značce v případě, že je se značkou spokojen a přináší mu kromě různých benefitů především benefity emocionální. Teoretická část práce je věnována značce, chování zákazníka, jeho nákupnímu procesu, loajalitě, věrnostním programům a vlivu trendů a nových technologií na zákazníkovo chování. Tato práce byla zadána značkou O'Neill, proto se praktická část zabývá představením společnosti a porovnáním věrnostních programů jejich konkurentů. Stěžejní částí práce je vyhodnocení dotazníku a doporučení pro značku O'Neill.

Viz též: podobná jména autorů
2 Hynek, Pavel
4 Hynek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.