Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči
Hykolli, Nikolas ; Černá, Marie (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem možného způsobu financování rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči a výběrem optimální varianty. V teoretické části jsou shrnuty všechny důležité pojmy, které souvisí s tématem diplomové práce. Jedná se o veřejnou správu v České republice, centrální a místní rozpočtové soustavy, výběrová řízení a zdroje financování. V praktické části jsou nalezeny způsoby financování městské investice a to, jak vlastní, tak cizí. Mezi které lze zařadit úvěry a dotační tituly.
Cena stavební zakázky z pohledu zhotovitele
Hykolli, Nikolas ; Aigel, Petr (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je změna cenové úrovně nabídkového rozpočtu u stavebního díla Mateřské školy, která je součást výstavby souboru Panorama nad přehradou v Brně. Teoretická část řeší cenovou tvorbu u stavebních děl, rozdělení druhů nákladů a strukturu stavebního rozpočtu. Praktická část je věnována analýze nabídkového rozpočtu u konkrétního stavebního díla a upozorňuje na negativní zisky v nabídkovém rozpočtu. Dále řeší detailní rozbory jednotlivých položek obsažených ve stavebním rozpočtu a změnou cenové úrovně se snaží dosáhnout celkové ziskovosti stavebního díla z pohledu zhotovitele.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.