Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Člověk a kůň ve vřavě bitevní. Místo koní ve válečném prožitku vojáků první světové války
Hunčovská, Barbora ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Hutečka, Jiří (oponent)
Diplomová práce navazuje na autorčinu bakalářskou práci a rozvíjí jednu z jejích oblastí - vztah vojáků první světové války k válečným koním a jejich vnímání těchto zvířat. Široká škála vztahů vojáků a jejich koní je analyzována především na základě rozboru pramenů osobní povahy a umělecké produkce českých, britských a francouzských vojáků. Soubor písemných pramenů doplňuje analýza vizuálních pramenů, zejména fotografií, ilustrací a pohlednic. Vztah vojáků ke koním je tematizován prostřednictvím následujících otázek: Jakých podob vztah nabýval, jaké faktory jej utvářely a proměňovaly? Jaký význam měla pro vojáky blízkost zvířete a jak vypadalo jejich soužití? Jak vojáci nahlíželi na zapojení zvířat do války a jak snášeli jejich utrpení? Jak vypadal dobový diskurz o válečných koních? Diplomová práce předpokládá širší přesah zohledněním sociokulturních a antropologických aspektů vztahu člověk-kůň a jejich následným zakotvením do historického rámce.
Vojáci císaře pána. Identity, prožitky a národní (po)vědomí českých účastníků první světové války
Bubeník, Daniel ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Hutečka, Jiří (oponent)
Vojáci císaře pána. Identity, prožitky a národní (po)vědomí českých účastníků první světové války Tématem předkládané disertační práce jsou identity a prožitky českých vojáků první světové války. Pramenem práce jsou ego-dokumenty českých vojáků, konkrétně se jedná zejména o jejich deníky, v menší míře pak dopisy polní pošty a vzpomínky. Cílem je analýza reprezentací identit, prožitků a národního (po)vědomí pisatelů zkoumaných pramenů. Badatelské otázky práce se ptají na reprezentace konstrukce identit v pramenech, zejména na identity národní, regionální, náboženské nebo sociální; na konstrukci jinakosti a obrazu nepřítele v textech, na vztah k jinakosti a případný konflikt loajalit mezi českou národní společností a službou v rakousko-uherské armádě; na genderovou identitu pisatelů; a na otázku konstrukce tělesnosti a prožitku tělesnosti a těla jakožto konstruktu maskulinní identity. Předkládaná disertační práce náleží do oboru Historická antropologie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.