Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevence virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog - proléčenost virové hepatitidy typu C mezi injekčními uživateli drog, účinnost léčby a související faktory na straně systému péče
Mravčík, Viktor ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Němeček, Vratislav (oponent) ; Husa, Petr (oponent)
Východiska: Injekční uživatelé drog (IUD) tvoří významnou skupinu pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C (VHC). Léčba VHC představuje účinný nástroj prevence dalšího šíření VHC v populaci IUD. Nicméně míra, v jaké jsou IUD léčeni pro VHC, je obecně považována za nedostatečnou. Vstup do léčby, její průběh a účinnost jsou u IUD ovlivněny řadou specifických faktorů. Cíle: Zmapovat rozsah, v jakém je léčba VHC v ČR poskytována IUD, zmapovat pravidla a praxi pro vstup IUD do léčby VHC, popsat faktory na straně poskytovatelů léčby, které se vztahují k užívání drog a které mohou vstup a průběh léčby u IUD ovlivnit. Materiál a metodika: V lednu až březnu 2011 byl proveden dotazníkový průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid v ČR. Bylo osloveno 76 center, zareagovalo 45 center (59,2 %) a 40 center (52,6 %) vyplnilo on-line dotazník. Výsledky: V r. 2010 léčilo VHC standardní dvojkombinací pegylovaného interferonu α a ribavirinu v ČR odhadem celkem 61 center, z toho 39 léčilo IUD. Pro VHC bylo v ČR v r. 2010 odhadem léčeno přibližně 780 osob, z toho 370 (zejména bývalých či abstinujících) IUD. Uváděný podíl IUD odeslaných k léčbě VHC, u kterých je léčba zahájena, byl v průměru 60 % (rozsah 0-90 %). Uváděný podíl IUD, kteří dokončili léčbu, byl v průměru 80 % (0-100 %). Většina lékařů neviděla ve...

Viz též: podobná jména autorů
4 HUSA, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.