Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah exprese markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní artritidy.
Hurňáková, Jana ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent) ; Hrnčíř, Zbyněk (oponent)
Úvod: Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické autoimunitní onemocnění synoviálních kloubů projevující se typicky jako symetrická polyartritida drobných ručních kloubů s různou mírou extraartikulárních manifestací. Správné zhodnocení aktivity kdykoliv v průběhu choroby může pomoct k adjustaci terapeutických prostředků s cílem zamezit přirozeně destruktivnímu průběhu této nemoci. Cílem naší práce bylo studovat význam vybraných sérových markerů kloubního zánětu ve vztahu k aktivitě RA vyjádřenou konvenčními ukazateli i pomocí muskuloskeletální ultrasonografie. Výsledky: V první části naší práce jsme poukázali na vztah sérového calprotectinu k aktivitě RA vyjádřenou klinickými i ultrazvukovými parametry. Navíc jsme prokázali, že calprotectin je nezávislým prediktorem ultrazvukové synovitidy a dokáže rozlišit pacienty, u kterých přes dosažení klinické remise přetrvává reziduální kloubní zánět verifikovaný ultrazvukem. V druhé části projektu jsme provedli detailní analýzu 20 kandidátních sérových biomarkerů a prokázali jsme úzkou asociaci IL-6, IL-7, IL-22, IL-34, YKL-40, CXCL-13, MMP-3, resistinu a visfatinu s klinickou a ultrazvukovou aktivitou RA. Korelace IL1β, IFNγ a VEGF s některými ze sledovaných ukazatelů zánětů byly rovněž statisticky signifikantní. U IL-8, IL-12p70, IL-17A, IL-33,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.