Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích
Hunalová, Michaela ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem Dynamika jazykových prostředků se zabývá srovnáním jazykových inovací na jazyce zpravodajství vysílacího a tištěného masového média. Klade si za cíl identifikovat a popsat aktuální a přibývající inovační jevy a procesy lexikální a slovotvorné. Materiál, ze kterého byl jazyková data excerpována, byl získán z mediálního archivu společnosti Newton Media. Srovnávány jsou identifikované inovace v jazyce hlavního zpravodajského pořadu ČT Události (vysílaný denně od 19 hod) s jazykem titulních stran vybraného soukromého deníku (MF DNES) v rámci jednoho kalendářního roku (2016). Tento jazykový materiál zahrnuje 17723 televizních zpráv a 1174 novinových článků. Ačkoliv identifikované jazykové inovace vykazují obdobné tendence, jejich realizace se v jednotlivých médiích liší.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.