Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku
Hudcová, Kristýna ; Šulc, Miroslav (oponent)
Hledání markerů nemocí je v popředí vědeckého zájmu. Biomarker specifické nemoci by měl sloužit jako pomocník při léčbě dané nemoci - ať už pro diagnostiku onemocnění nebo pro prognózu jejího průběhu. V naší studii jsme se zaměřili na využití mikroRNA - krátkých RNA, které svým nasedáním na mRNA regulují průběh exprese jednotlivých proteinů. MiRNA jsou předmětem studia díky jejich stabilitě a funkci v regulaci mnoha buněčných procesů. V neposlední řadě mají možné uplnatění jako biomarker u mnoha onemocnění. V našem případě to jsou spinocelulární nádory hlavy a krku (HNSCC). Jelikož je tento druh nádorového onemocnění široce rozšířen a klinicky významné markery zde chybí, je naším zájmem hledat nové druhy markerů, umožňujících včasnou diagnostiku nemoci a co nejpřesnější stanovení prognózy. Vybrali jsme 3 kandidátní miRNA (miR-29c-3p, miR-200b-5p, miR-375-3p), u kterých jsme metodou qRT-PCR provedli profilaci jejich expresí ve tkáních pacientů s HNSCC. Expresi miRNA ve 42 vzorcích nádorové tkáně jsme porovnali s expresí miRNA ve tkáních přiléhajících k nádoru. Tkáň obklopující nádor je zajímavá z hlediska svých vlastností, histologicky vypadá jako tkáň zdravá, ale při bližším zkoumání tomu tak není. Je ovlivněna tkání nádorovou a může přispívat k progresi nádoru. Podařilo se nám rozlišit tyto dvě...
Aktivní politika zaměstnanosti v Pardubickém kraji
Hudcová, Kristýna ; Adámek, Petr (vedoucí práce) ; Dobrylovský, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu nezaměstnanosti a jejímu řešení pomocí aktivní politiky zaměstnanosti. V teoretické části je vymezen trh práce, definována nezaměstnanost, její měření a druhy. Přiblížena je zde také politika zaměstnanosti s rozlišením na pasivní a aktivní. Praktická část se zaměřuje na Pardubický kraj, charakterizuje jej po demografické a ekonomické stránce, seznamuje se situací na trhu práce a především s realizací aktivní politiky zaměstnanosti v kraji, používanými nástroji a jejich financováním.

Viz též: podobná jména autorů
3 Hudcová, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.