Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aby první pomoc nebyla poslední... Laická první pomoc se zaměřením na zaměstnance věžeňské služby a odsouzené
Kubíková, Helena ; Býma, Svatopluk (vedoucí práce) ; Klicperová, Zuzana (oponent) ; Hubert, Jan (oponent)
Autor : Helena Kubíková Aby první pomoc nebyla poslední… Laická první pomoc se zaměřením na zaměstnance Vězeňské služby a odsouzené. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit u zaměstnanců a odsouzených v této věznici úroveň znalostí v poskytování první pomoci - zejména u stavů ohrožujících život člověka, poodhalit nedostatky v této oblasti a navrhnout možná řešení. Ke zjištění stavu znalostí jsem zvolila výzkum formou dotazníků a dotazy v něm obsažené jsem sestavila za pomoci literatury určené pro poskytování první pomoci laickou veřejností. Výsledky výzkumu poukázaly u obou dotazovaných skupin na ten fakt, že teoretické znalosti v poskytování první pomoci laiky je třeba neustále prohlubovat, seznamovat je s novinkami a motivovat je tak, aby se jim poskytnutí první pomoci jevilo nejen jako zákonem stanovená povinnost, ale i povinnost morální.
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan ; Nesvorná, Marta ; Stará, Jitka
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.