Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané problémy transformace výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů na základ daně z příjmů právnických osob
Hrubý, Jan ; Purina, Marina (vedoucí práce) ; Hora, Michal (oponent)
Bakalářská práce definuje pojmy účetního výsledku hospodaření a základu daně a věnuje se počítání základu daně upravováním účetního výsledku hospodaření pro účely výpočtu daně z příjmu právnických osob v České republice. Práce vychází z Přiznání k dani z příjmu právnických osob a je podle sledu řádků tohoto dokumentu i řazena. U vybraných řádků zmíněného formuláře práce nejprve teoreticky rozebírá obsah daného řádku a poté na příkladu vybrané společnosti i ukazuje praktickou aplikaci. Práce je inspirována zejména Zákonem o dani z příjmů a Zákonem o účetnictví.
Consistency of empirical corrections of the classical nucleation theory for nucleation in steam with nucleation experiments and molecular simulations
Hrubý, Jan ; Duška, Michal ; Němec, Tomáš ; Kolovratník, M.
We compare experimental nucleation rates for water vapour in various carrier gases, nucleation rates deduced from empirical adjustments of the classical nucleation theory (CNT) earlier developed to reproduce pressure and optical data for condensing steam flows in converging-diverging nozzles and turbine stages, and ucleation rates obtained from molecular simulations. Results of original molecular dynamic simulations for TIP4P/2005 force field in the NVE conditions are provided. New experimental nucleation rate data sets are generated based on empirical CNT corrections by Valha and Nedbal (1980) and by Petr and Kolovratník (2011). Correction of the CNT for non-isothermal nucleation conditions is applied to experimental, simulated and the derived experimental data. The derived experimental\nnucleation rate data follow a similar temperature trend as the nucleation rate data for water vapour in carrier gases at lower temperatures. The ratio of observed nucleation rates to CNT predictions decreases more steeply with temperature than the empirical correction by Wölk et al. (2002). Ratios of nucleation rates computed from molecular simulations to CNT predictions do not show a significant temperature trend.
Metodika pro výpočty ventilačních ztrát a tepelného zatížení boku zubu
Bauer, Petr ; Bartoš, Ondřej ; Hrubý, Jan ; Kordík, Jozef ; Krátký, Tomáš ; Sedlář, Milan
Tato zpráva obsahuje výsledky experimentů identifikujících některé termofyzikální vlastnosti olejové mlhy v testované převodovce. Hlavní část zprávy tvoří parametrická studie závislosti ventilačních ztrát převodového kola na radiální a axiální vůli krytů a na otáčkách. Tato parametrická studie se opírá především o výsledky numerických simulací proudění (CFD analýzu). Pro výchozí konfiguraci krytů je vypočtený ztrátový výkon ještě porovnáván s hodnotami získanými na základě teoretických vztahů vycházejících z jednorozměrných rychlostních profilů nad hladkým a drsným povrchem. Přehled těchto vztahů včetně jejich odvození je rovněž součástí zprávy.\nV rámci numerických simulací je rovněž studován vliv tvaru zubu na ztrátový výkon generovaný na ozubení, který tvoří rozhodující část celkových ventilačních ztrát. Zbroušení zubu představuje technologicky snadno realizovatelnou úpravu, a mohlo by tak mít bezprostřední praktický přínos. Ve zprávě jsou provedeny simulace pro různou míru zkosení zubu, které potvrdí očekávané zlepšení aerodynamických vlastností ozubení při snížení náběžné hrany.\nPoslední část zprávy tvoří formulace okrajových podmínek pro numerický výpočet tepelné bilance ozubeného kola. Jedná se o informace, které budou podrobněji dokumentovány v navazujících výzkumných zprávách.\n
Temperature and pressure correlation for volume of gas hydrates with crystal structures sI and sII.
Vinš, Václav ; Jäger, A. ; Hielscher, S. ; Span, R. ; Hrubý, Jan ; Breitkopf, C.
The temperature and pressure correlations for the volume of gas hydrates forming crystal structures sI and sII developed in previous study [Fluid Phase Equilib. 427 (2016) 268], focused on the modeling of pure gas hydrates relevant in CCS, were revised and modified for the modeling of mixed hydrates in this study. A universal reference state at temperature of 273.15 K and pressure of 1 Pa is used in the new correlation. Coefficients for the thermal expansion together with the reference lattice parameter were simultaneously correlated to both the temperature data and the pressure data for the lattice parameter. The new correlation is in good agreement with the experimental data over wide temperature and pressure ranges from 0 K to 293 K and from 0 to 2000 MPa, respectively. The new correlation provides significantly better agreement with the experimental data for sI hydrates compared to the original correlation. The results of both correlations are comparable in case of sII hydrates.
Investigation of droplet nucleation in CCS relevant systems – Design and testing of a CO2 branch of the mixture preparation device.
Vinš, Václav ; Čenský, Miroslav ; Hykl, Jiří ; Hrubý, Jan
A unique in-house designed experimental apparatus for investigation of nucleation of droplets in CCS relevant systems is being developed by our team. The nucleation is measured with the help of a rapid pressure drop within an expansion chamber. In this study, a CO2 branch representing an important part of the mixture preparation device (MPD) was designed, assembled and tested. MPD is intended for preparation of CO2-rich mixtures in a sense of accurate setting of flow rates of individual gaseous components through the experimental section with the expansion chamber. In the CO2 branch, the saturated liquid CO2 is pressurized by a supercritical pump to the pressures of up to 340 bar. The required mass flow of the supercritical CO2 is accurately tuned with a help of a set of stainless steel capillary tubes. Needed lengths of the capillary tubes were determined with a help of a one-dimensional numerical model allowing prediction of both isothermal and adiabatic flow conditions.
Binary Nucleation of H2SO4-H2O in Laminar co-Flow Tube.
Trávníčková, Tereza ; Škrabalová, Lenka ; Havlica, Jaromír ; Hrubý, Jan ; Ždímal, Vladimír
In this paper we present the first results of measurements on this device. It appears that with this type of chamber equivalent results as measured on the flow chambers with turbulent mixing can be obtained. Moreover, the use of super-clean gases in our experiment helps to eliminate the impact of amines and other\ncompounds to stabilize the clusters.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití technik projektového managementu při návrhu projektu zřízení fotoateliéru
Hrubý, Jan ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je uplatnění metod projektového managementu při sestavení projektového plánu na konkrétním problému ze skutečného prostředí. Popisuje, které nástroje projektového managementu budou použity pro posouzení průběhu projektu a jeho efektivitu, přičemž tyto nástroje zároveň uvádí do praxe. Na základě analýz provedených těmito nástroji uvádí způsoby, jakými lze zoptimalizovat plán projektu.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Šťastná, Jitka ; Hrubý, Jan (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
studentské bydlení jinak. soukromí, vlastní prostor(pokoj) // společnost, obytné prostory, terasy
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Syrový, Adam ; Hrubý, Jan (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Spojení středověkého s funkcionalistickým. Akcentování nároží a komunikace s řekou. Výhled na okolí a panorama Brna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HRUBÝ, Jiří
9 Hrubý, Jakub
1 Hrubý, Jaromír
7 Hrubý, Jaroslav
2 Hrubý, Jiří
1 Hrubý, Josef
1 Hrubý, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.