Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Domain Specific Languages in Functional Programming
Rapavá, Jana ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Pilát, Martin (oponent)
V umělé inteligenci, obzvláště v programování s omezujícími podmínkami, je populární navrhovat rozličné modelovací jazyky, které umožňují řešit problémy na úrovni domény a prostřednictvím doménových abstrakcí. Při tom je často užitečné používat techniky známé z oblasti doménově specifických jazyků. Funkcionální programovací jazyky poskytují nové prostředky pro návrh těchto jazyků, obzvláště v případě vnořených doménově specifických jazyků. Tato práce zkoumá výhody a nevýhody využití technik funkcionálního programování při návrhu a implementaci vnořeného doménově specifického jazyka pro problémy prohledávání stavových prostorů.
Řízení prohledávání stromů hry
Vrba, Jan ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Název práce: Řízení prohledávání stromů hry Autor: Jan Vrba Katedra / Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Hric Abstrakt: Monte-Carlo Tree Search je metodou prohledávání herního stromu na základě náhodných Monte-Carlo sehrávek. Od doby, kdy byla tato metoda poprvé představena v roce 2006, byla úspěšně použita v mnoha různých oblastech. Za zvláštní zmínku stojí její použití pro hru Go. MCTS je určeno především pro problémy, které mají příliš velký stavový prostor, aby šel prohledat v rozumném čase. Práce s velkým stavovým prostorem a skutečnost, že metoda při rozvíjení vrcholu každý možný tah nejdříve jednou vyzkouší vede k velkým paměťovým nárokům. Tato práce se zabývá možnostmi, kterými může uživatel, v závislosti na provedených náhodných sehrávkách, regulovat paměťovou komplexitu. Klíčová slova: MCTS, UCT, BMCTS, RAVE
λ-calculus as a Tool for Metaprogramming in C++
Šefl, Vít ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Miroslav (oponent)
Šablonový systém jazyka C++ je natolik expresivní, že umožňuje napsat programy, které se vyhodnocují již během kompilace. Toho se dá využít například v generickém programování. Tyto programy jsou ale často náročné na psaní, čtení i údržbu. Navrhneme proto jednoduchý překlad z lambda kalkulu právě do C++ šablon a ukážeme, jak jej lze využít pro zjednodušení takovýchto metaprogramů. K této variantě lambda kalkulu dále přidáme Hindley-Milnerovo typový systém, Haskell syntaxi, uživatelsky definované datové typy, nástroje pro interakci se stávajícími šablonovými programy atp. Nakonec vytvoříme kompilátor, který je schopen transformovat programy psané v tomto jazyce do šablonových metaprogramů v C++. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nízkoúrovňový funkcionální programovací jazyk
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Cílem práce je prozkoumat možnosti implementace kompilátoru nízkoúrovňového funkcionálního jazyka. Předpokládá se zhodnocení teoretických vlastností funkcionálních jazyků, možných omezení vyplývajících z absence běhové podpory kódu a implementace kompilátoru jazyka, který demonstruje některé vybrané vlastnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Genetic Algorithms driven by MCTS
Havránek, Štěpán ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Moudřík, Josef (oponent)
Evoluční a genetické algoritmy jsou techniky navržené dle přírodní inspirace. Používají se k řešení nejrůznějších úloh, se kterými se neumíme efektivně vypořádat exaktními metodami. Metoda Monte Carlo, potažmo Monte Carlo Tree Search, je založena na vzorkování, a také se uplatňuje tam, kde nelze daný problém držet celý v paměti a úplné prohledávání není možné. Tato práce se zabývá návrhem spojení těchto dvou odlišných přístupů do jedné obecné metody. Tuto metodu ilustruje a implementuje na konkrétním případě: problému obchodního cestujícího (TSP). Součástí práce jsou i nejrůznější experimenty hledající vhodné nastavení parametrů, porovnávající různé varianty metody s klasickým evolučním přístupem k TSP nebo například hladovým algoritmem. Naše metoda se ukázala přinejmenším konkurenceschopná. Nejlepších výsledků potom dosahuje kooperace našeho přístupu s klasickým evolučním řešením TSP. Tato spolupráce dosahuje vyššího výkonu než každá její část samostatně, což považujeme za úspěch naší metody.
Walks in time-dymanic graph model
Beliš, Marek ; Pangrác, Ondřej (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje NP-úplný problém, který je v reálnem čase řešitelný jen pomocí omezujících podmínek a heuristik. Program SMIK solver pomocí naimplementovaných heuristik hledá optimální cestu vícero způsoby. V práci najdeme popis problému a algoritmů, programátorskou dokumentaci s popisem metod výpočtu a porovnání výsledků programu s reálnými závody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Automatic lifting of expressions for typed functional languages
Smrž, Roman ; Pudlák, Petr (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Při programování v typovaných funkcionálních jazycích je často potřeba kombinovat čisté a monadické operace (popřípadě jinou reprezentaci postran- ních efektů), nicméně potřebné liftování musí programátor udělat ručně a může vést k nepřehlednému kódu. V této práci zkoumáme možnosti, jak by tuto činnost mohl zastat automaticky kompilátor. Je zde popsáno několik metod, z nichž výsledná převádí daný problém na řešení soustavy lineárních diofantických rovnic. Kromě monád uvažujeme také aplikativní funktory ja- kožto alternativní přístup k práci s postranními efekty výpočtů. 1
Umělá inteligence pro Texas Hold'em poker
Pilný, Martin ; Pilát, Martin (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Texas Hold'em Poker je nejoblibenějši pokerovou variantou. I přesto existuje jen velice malo efektivnich způsobů jak nahradit člověka počitačem při jeho hrani. Jedna se o hru s neuplnou informaci a proto je většina přistupů velice složita a ne vždy davaji spravne vysledky. Cilem prace je některe z těchto přistupů teoreticky popsat a nasledně ty jednodušši implementovat. Pro tento učel byl vytvořen pokerovy server a pokerovi AI agenti, kteři implementuji různe časti různych řešeni. Nasledně byli tito agenti testovani proti sobě pro porovnani učinnosti jednotlivych přistupů k problemu uměle inteligence v Texas Hold'em Poker.
Komonády (nejen) pro programátory
Šefl, Vít ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Pultr, Aleš (oponent)
Monády (a jejich kategorický duál - komonády) jsou důležitým konceptem teorie kategorií a zatímco monády jsou velmi oblíbenými nástroji ve funkcionálních jazycích (hlavně díky jazyku Haskell), komonády se příliš nepoužívají. V této práci prezentujeme definici komonád vhodnou pro potřeby funkcionálního programování a dále uvádíme příklady jejich praktického použití. Jedním z důležitějších příkladů je zipper - struktura, která reprezentuje určitou pozici. Ukážeme, že zipper lze automaticky odvodit pro každý regulární typ a také že tato operace připomíná derivaci z matematické analýzy. Kromě toho také uvádíme několik řešených příkladů v jazyce Haskell, které ilustrují, jak lze komonády použít pro řešení různých problémů. Všechny důkazy v teoretické části jsou provedeny v jazyce Agda a jsou zkontrolovány počítačem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MCTS pro hru Metro
Venta, Václav ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Babka, Martin (oponent)
Metoda MCTS byla poprvé představena v roce 2006 a okamžitě uspěla ve hře GO. Její největší výhodou je, že nepotřebuje ohodnocovací funkci, která se ve spoustě her často obtížně navrhuje. Místo toho je založena na náhodných simulacích. Tato práce popisuje principy metody MCTS a zabývá použitelností MCTS v deskové hře Metro. V textu jsou popsány vlastnosti hry Metro, díky kterým je pro metodu MCTS vhodná. Součástí práce je software Metro sloužící jako herní prostředí upravené Metro. V něm je naimplementována umělá inteligence založená na metodě MCTS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.