Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evropské horizontální datové politiky a přístup k jejich datům
Hradec, Jiří
Ve dnech 29.–30. května 2012 proběhla na půdě Ministerstva dopravy první národní konference věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) zaměřená na uživatele. Organizátorem akce byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Cílem konference bylo především informovat uživatele o již dostupných produktech a službách programu GMES, poukázat na budoucí portfolio dat a diskutovat potřeby uživatelů, kteří je budou moci využívat.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Národní metadatový katalog
Hromádka, Pavel ; Ing. Jiří Hradec (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout datovou strukturu Národního metadatového katalogu. Tato struktura musí umožňovat integraci výstupů ostatních metainformačních systémů veřejné správy a umožnit tak uživatelům vyhledávání požadovaných datových zdrojů na jednom místě. Tento návrh vychází z nejvýznamnějších metadatových standardů, zejména ze standardu ČSN ISO 19115 – Geografická informace – metadata. Značná pozornost je věnována také definování pojmu metadata a příkladům využití metadat v praxi. Součástí práce je také popis současné situace na poli metainformačních systémů veřejné správy a analýza současného stavu nejvýznamnějších představitelů těchto metasystémů (MIS MŽP, MIDAS, SMS). V závěru práce je naznačen budoucí vývoj Národního metadatového katalogu a v souladu s vytyčenými požadavky a cíli je navržena jeho datová struktura.
Informační systémy veřejné správy (Význam směrnice INSPIRE pro české informační systémy veřejné správy)
Kraft, Martin ; Mildeová, Stanislava (vedoucí práce) ; Hradec, Jiří (oponent)
Práce si vytyčuje za cíl informovat čtenáře o významu a dosahu implementace směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství). Jejím účelem je vytvořit legislativní rámec pro vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Na základě analýzy současné situace a vymezení problémů infrastruktury prostorových informací budou posouzeny přínosy směrnice INSPIRE pro české informační systémy veřejné správy, geografické informační systémy a geoinformatiku. Nejprve se zaměřím na obecnou charakteristiku směrnice INSPIRE, dále se budu zabývat geografickými informačními systémy a dalšími směrnicí dotčenými oblastmi a blíže se pak budu věnovat makroekonomickým a mikroekonomickým dopadům směrnice. Hlavní přínos práce spočívá v objektivním zhodnocení důsledků implementace směrnice pro české informační systémy veřejné správy a příbuzné oblasti.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hradec, J.
4 Hradec, Jan
2 Hradec, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.