Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2014 - 2017 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etap 2014 - 2017. Závěrečná zpráva k projektu.
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2016. Hlavními body jsou: optimalizace decelularizačního postupu pro získání standardizovaného materiálu pro buněčné osídlení, postup trojrozměrného osídlování cévní protézy - endotelizace, vývoj systému bioreaktoru, mechanické zkoušky, chemické potahování protézy, získání buněk od pacientů a jejich charakterizace.
Segmentace trhu dětské výživy
Hrůzová, Daniela ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Zamazalová, Marcela (oponent)
Teoretická část práce se obecně zabývá segmentací trhu, tedy marketingovým významem diferencí mezi spotřebiteli, podstatou segmentace trhu, jejími hlavními podmínkami a samotným procesem segmentace, který se skládá ze čtyř na sebe navazujících fází - vymezení daného trhu, postižení významných kritérií, odkrytí segmentů a rozvoj profilu segmentů. V práci jsou dále popsány segmentační kritéria, přístupy k segmentaci, metody a techniky procesu segmentace trhu. Praktická část se zabývá analýzou a segmentací trhu dětské výživy. Zahrnuje jak sekundární, tak i primární výzkum a analýzu dat, na základě které byly odkryty 3 segmenty, pro něž byla navržena marketingová doporučení. Cílem práce je analýza trhu dětské výživy, odhalení segmentů na tomto trhu, následný rozvoj profilu těchto segmentů a navržení vhodného marketingového přístupu.
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2014. Hlavními body jsou: optimalizace odběru prasečích cév vhodných pro deceluarizaci; optimalizace postupů deceluarizace; optimalizace podmínek při dynamické kultivaci endotelu, kmenových buněk a jejich kokultur; návrh komory a perfuzního systému pro 3D dynamickou kultivaci v deceluarizovaných nosičích
Budování CRM ve vybrané společnosti
Hrůzová, Daniela ; Koliš, Karel (vedoucí práce) ; Mejdrech, Vlastimil (oponent)
Teoretická část práce se obecně zabývá budováním Customer Relationship Management, tedy vytvořením strategie CRM, oslovováním a navazováním vztahů se zákazníky, následnou péčí a upevňováním vztahů s těmito zákazníky, hodnotou zákazníka a hodnotou pro zákazníka. Praktická část zjišťuje současný stav z hlediska CRM v konkrétní společnosti, zabývá se zpětnou vazbou od zákazníků. Nakonec byla pro firmu vypracována doporučení, která by jí měla ve vztahu k zákazníkům pomoci vylepšit stávající systém. Cílem práce je zjistit současnou situaci a trendy v oblasti CRM, aplikovat tyto poznatky v konkrétní společnosti a zjistit, zda se jimi ve skutečnosti vybraná společnost řídí.
Strategická analýza podniku
Spudilová, Hana ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Hrůzová, Daniela (oponent)
Cíl diplomové práce je zaměřen na strategickou analýzu zemědělského družstva Dušejov. První část práce popisuje teoreticko-metodologické postupy, druhá část se věnuje aplikaci zvolených analýz na vybraný podnik. Syntézou je souhrnná SWOT analýza, určující vhodnou strategii pro podnik.

Viz též: podobná jména autorů
3 Hrůzová, D.
2 Hrůzová, Daniela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.