Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17
Hrábek, Šimon ; Baťa, Jan (vedoucí práce) ; Hlávková, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce pojmenovaná "Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17" pojednává především o prameni se signaturou DA III 17 uloženém v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Ten byl v muzikologické literatuře dlouhou dobu značně opomíjen. Hlavním bodem je kodikologický rozbor daného rukopisu, který je ve starší literatuře chybně označován jako misál ("Missale Pragense") a seznámení s jeho hudebním obsahem. Ten zahrnuje jak repertoár hymnů, tak právě také četný výskyt takzvaných cantiones, tedy duchovních primárně neliturgických písní v latině. Nezanedbatelnou část pak tvoří také duchovní písně v českém jazyce. Stěžejním bodem práce je pak také detailní seznámení s písní Jesus Christus nostra salus, která je využita pro demonstraci obecných aspektů vývoje hudebního druhu cantio - tedy proměny rytmické a metrické složky, kontrafaktur a také užívání jednohlasých nápěvů ke kompozici vícehlasé písňové věty. Jesus Christus nostra salus je v DA III 17 zastoupeno ojedinělou variantou, která se na základě prozkoumané pramenné základny vyskytuje pouze v tomto rukopise. Posledním cílem práce je tak zasadit tuto variantu do kontextu geneze tohoto cantio.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.