Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytápění objektu pro rekreaci
Starosvetova, Anastassiya ; Horák, Petr (oponent) ; Sýkorová, Iva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci. Objekt má dva nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou hasička zbrojnice, recepce a společenské místnosti. Ve druhém podlaží umístěné pokoje pro obyvatele a byt správce objektu. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Je řešen návrh ohřevu vody. Společenská místnost v prvním nadzemním podlaží je nuceně větraná VZT jednotkami. Teoretická část je o kotlech, jejích druzích a o zařízení kotelen.
Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla
Rejsa, Vojtěch ; Blasinski, Petr (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech potřebných zařízení systému.
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek
Složil, Jan ; Adam, Pavel (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází analýza energetických potřeb a toků budovy a energetické hodnocení budovy. Projekt obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek.
Otopná soustavy objektu studentských kolejí
Peichl, Petr ; Horák, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje návrh otopné soustavy pro objekt studentských kolejí, s využitím CZT jako zdroje tepla. Teoretická část obsahuje základní pojmy o centralizovaném zásobování teplem a jeho problematice. Ve výpočtové části jsem navrhl otopnou soustavou s tímto zdrojem tepla.
Průkaz energetické náročnosti administrativní budovy
Kajzarová, Monika ; Sýkorová, Iva (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti administrativní budovy. Teoretická část práce pojednává o fotovoltaice. Výpočtová a praktická část obsahuje zhodnocení energetické náročnosti ve formě průkazu budovy. Následně je navrženo úsporné řešení.
Vytápění s pomocí kondenzační techniky
Jadrníčková, Kateřina ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody administrativního objektu v areálu Svit ve Zlíně. Objekt má tři nadzemní podlaží. Jako zdroj tepla jsou zde navrženy plynové kondenzační kotle. V teoretické části A je řešena problematika plynových kondenzačních kotlů. Výpočtová část B se zabývá návrhem otopné soustavy, přípravou teplé vody a pojistných, expanzních a dalších zařízení nutných k návrhu ústředního vytápění. Poslední část C tvoří technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění objektu.
Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution
Floreková, Skarleta ; Horák, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca ,,Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution,, je primárne zameraná na analýzu okrajových podmienok prevádzky balneoterapie v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a. s.. Vzhľadom k jej obsiahlosti sa práca štrukturálne delí na analýzu vonkajších a vnútorných okrajových podmienok. V časti experimentálna analýza vnútorných okrajových podmienok bol odobratý inkrust nachádzajúcich v rozvodných potrubiach prírodne liečivej vody a následne podrobený chemickému rozboru a diferenčnej termickej analýze. Čiastkový záver tejto časti uvádza zoznam doporučených materiálov a postupov, vedúcich k eliminovaniu vzniku inkrustácie na povrchu materiálov z prírodne liečivej vody. Druhá časť je zameraná na rozbor teplotných polí v zemine v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a. s. a možnosťami využitia energie zeme. Pre východiskový stav, boli na základe nameraných teplôt vo vrtoch a projektových dokumentácií, vytvorené 2D teplotné polia, pomocou ktorých je možné definovať oblasti s vyšším a nižším potenciálom využitia energie. Podklady slúžia pre návrh spôsobu využitia energie a pre experimentálne overenie aktuálneho stavu teplotných polí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 HORÁK, Pavel
39 HORÁK, Petr
4 Horák, Patrik
19 Horák, Pavel
19 Hořák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.