National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Concept of Magic Realism in Russian and Latin American Literature
Honcová, Kateřina ; Ulbrechtová, Helena (advisor) ; Chlaňová, Tereza (referee)
The work dedicates to the conception of movement of magical realism in Russian literature in the second half of the past century. By way of introduction it defines magical realism from the chronological point of view, the model shape of its expression in Latin American literature in the middle of the past century. Afterwards it compares mentioned part with the schema of period literary scene in USSR and its supposed manifestations of magical fiction. In its analytical part the work by way of crucial storyline's motives of Chingiz Aitmatov's novel The day lasts more than a hundred years characterizes the connection between Kyrgyz author's artistic methods and Latin American literature of magical realism. Especially it concentrates on the polemic question whether it is possible from the formal point of view consider Aimatov's cited novel as a peculiar demonstration of Kyrgyz variant of magical fiction, parallel to paradigm of Latin American magical realism.
Picture of woman in the Milan Begović's prose
Honcová, Kateřina ; Nedvědová, Milada (advisor) ; Vlašić, Marija (referee)
Tato práce se převážně soustřeďuje na analýzu prozaické tvorby Milana Begoviée, která je téměř výhradně věnována postavě ženy. Snaží se zdůraznit neprávem opomíjený, avšak vyjímečný způsob autorova ojedinělého formálního i tématického zpracování ústředního motivu, jehož prostřednictvím ztělesňuje všestranně nahlížený pro fil ženské duše. V mnoha tvůrčích aspektech Begoviéův opus zcela splňuje kritéria nejvyšší úrovně světové literatury. O to více překvapuje, navzdory nepodloženému mýtu o autorově ustašovské orientaci v období druhé světové války, trvale nízký zájem, který domácí literární sféra projevuje o Begoviéovu osobitou tvorbu. Je velmi obtížné najít v chorvatské literatuře dílo, které by podobně jako Begoviéův společenský román "Giga Bariéeva" mělo schopnost aktuální výpovědi a zároveň nadčasové, aby i po uplynutí mnoha desetiletí od svého vzniku neztratilo pro současného čtenáře přitažlivost. Cílem této práce je u příležitosti sto třicátého výročí narození původem dalmatského literáta Milana Begoviée upozornit případné české zájemce o chorvatského autora na kompozičně vyjímečné zpracování dané tematiky, které nesmírně citlivě zobrazuje psychologii chorvatské ženy na počátku dvacátého století. Milan Begovié do prozaického zobrazení svých ženských hrdinek obratně promítá konzervativní pohled příznačný...
Transformation of Czech Museum of Fine Arts in Prague to Gallery of Central Bohemia Region. Cultural and economic aspects.
Hončová, Kateřina ; Janištinová, Anna (advisor) ; Kouba, Vojtěch (referee)
The main goal of this thesis is to document and economicaly and culturaly evaluate the untraditional transformation of the Czech museum of Fine Arts in Prague to Gallery of Central Bohemia Region, which nowadays has its base in the Jesuit College in Kutná Hora. The thesis also contains information about complete evolution of this institution and its collections, the restauration of the Jesuit College, whole process of moving the art collections and at last but not least the political aspects, which influenced the outcome in a major way. In the final conclusion I have written in detail all the consequences of the transformation, analysis of visitor attendance and economical facts and also the depiction of the newly transformed organization in media.

See also: similar author names
3 Honcová, Kateřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.